Oświadczenie Szymury

0

W związku z artykułem zatytułowanym „Kombinator” autorstwa Izabeli Kacprzak, który ukazał się Dzienniku Zachodnim w dniu 23 stycznia br. oświadczam, co następuje:
1. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku, za wszelkie zobowiązania finansowe związane z kampanią wyborczą odpowiedzialny jest pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego.

2. Zgodnie z tą Ordynacją Wyborczą kandydat na senatora nie może być pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego.

3. Z powyższego wynika, ze nie mogłem być adresatem (odbiorca) faktur wystawionych przez firmy świadczące usługi na rzecz m.in. mojej kampanii wyborczej.

4. Ewentualne zaległości w realizacji faktur za wykonane usługi powinny być wyjaśnione pomiędzy ich sprzedawca a nabywca, w tym przypadku pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego.

5. O powstaniu zaległości w realizowaniu płatności za usługi świadczone m.in. w trakcie mojej kampanii wyborczej i na moja rzecz dowiedziałem się kilka tygodni temu i niezwłocznie podjąłem kroki wyjaśniające tę sprawę.

6. O powodach zaistniałej zwłoki będę się mógł wypowiedzieć, po analizie dokumentacji księgowej komitetu wyborczego.

7. Jak poinformował mnie pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości wszelkie zobowiązania wynikające z kampanii wyborczej prowadzonej w okręgu wyborczym nr 30 zostały już uregulowane.

8. Wyrażam ubolewanie, ze firmy, które zaangażowały się, także w moją, kampanię wyborczą i świadczyły na jej rzecz swe usługi zmuszone były oczekiwać, ponad wyznaczony na fakturach termin, na należną im zapłatę.

Z poważaniem
Jerzy Szymura
Senator RP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here