Przegalipi termin instalacji kasy fiskalnej

…nawet, jeżeli Minister Fiansów opublikował bubel prawny, i być może zostanie on wkrótce skorygowany, to fakt pozostaje, że termin 1 stycznia 2005 obowiązywał zgodnie z tym rozporządzeniem…

W ostatnich dniach stycznia, na łamach prasy i telewizji pojawiło się wiele kontrowersyjnych wypowiedzi na temat interpretacji przepisów dotyczących terminu obowiązkowego instalowania kasy fiskalnej dla firm, które rozpoczęły działalność w roku 2005. Sprawa pozornie prosta gdyż rozporządzenie Ministra Finansów określa tą zasadę, jednak wydaje się, że wielu Podatników zmyliła tzw. logiczna nadinterpretacja tego przepisu. Czy błąd taki będzie ich kosztował? Spróbuję temat nieco przybliżyć.Rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych nakazuje ich instalację podatnikom, którzy rozpoczęli działalność w 2005 roku. Powinni tego dokonać najpóźniej 1 stycznia 2006 roku. Nie ma przy tym znaczenia wysokość osiągniętego w roku ubiegłym obrotu. W ostatnich dniach taką interpretację potwierdziło Ministerstwo Finansów w ślad za artykułami, które poddawały w wątpliwość sens tego przepisu.


Zamieszanie interpretacyjne powstało przy okazji nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, którą minister finansów wydał 6 grudnia 2005 roku. Z przepisu wynikało, że przedłużają one dotychczas stosowaną listę zwolnionych z obowiązku podmiotów do końca 31 marca 2006 roku. Jednak wnikliwa analiza tekstu rozporządzenia wykazuje, że zawiera ono jedną zmianę. Mianowicie, przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2005 roku, muszą – od 1 stycznia 2006 roku – rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas, niezalżnie od wartości obrotu, jaki osiągnęli.


Taka wykładnia nowych przepisów wydawała się jednak dla wielu niezgodna z logiką. Nie ma żadnych racjonalnych argumentów, aby nakazywać instalację kas podatnikom rozpoczynającym działalność, utrzymując jednocześnie zwolnienie (do 31 marca) dla pozostałych podmiotów, których obroty nie przekroczyły limitu 40 000 zł. (np. firm, któe rozpoczęly działalność rok wcześniej). Wszystko to spowodowało, że także część urzędów skarbowych informowała podatników, że dotychczasowe zwolnienie nadal obowiązuje. Niestety, były to tylko informacje ustne. Wszystko wskazuje na to, że osoby, które uwierzyły w zapewnienia urzędników, poniosą teraz znaczne straty. Po pierwsze, nie skorzystają z ulgi na zakup kasy (50% wartości zakupu). Po drugie, utraciły prawo do odliczenia 30% VAT wynikającego z faktur zakupu. Po trzecie, naraziły się na sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Przedsiębiorcy tacy powinni jak najszybciej dokonać instalacji kasy. Jednocześnie warto poinformować urząd skarbowy o niewywiązaniu się z obowiązków, korzystając z tzw. czynnego żalu. Dzięki temu można uniknąć sankcji karnych skarbowych.


Jak podaje Izba Skarbowa w Katowicach, zastosowanie sankcji leży w gestii właściwego urzędu skarbowego. Pytanie jednak czy trafionym będzie argument o niezrozumieniu aktualnego przepisu, z którego dość wyraźnie wynika termin, w jakim należy instalować kasę?


Przypmnę, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem, firmy, które rozpoczęły sprzedaż detaliczną w 2005 roku zwolnienie z obowiązku instalowania kasy fiskalnej miały do 31 grudnia 2005 lub do dnia przekroczenia obrotu 20tys zł (o ile nastąpił wcześniej). Zaś firmy, które rozpoczęły sprzedaż detaliczną w 2006 roku zwolnienie z obowiązku instalowania kasy fiskalnej mają do 31 marca 2006 lub do dnia przekroczenia obrotu 20tys zł. Czyli wpierwszym przypadku, najpóźniej dnia 1 stycznia 2006 a w drugim przypadku z dniem 1 kwietnia 200r firma musi zainstalować kasę fiskalną.


Według opinii Andrzeja Nikonczyka, doradcy podatkowego: „nieprzedłużenie zwolnienia z obowiązku stosowania kas dla podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005 roku nie znajduje żadnego uzasadnienia. Tym bardziej że nie dotyczy to innych podatników, np. tych, którzy rozpoczęli działalność w 2004 roku. Jednak wyjaśnienie MF oraz treść par. 3a ust. 7 rozporządzenia w sprawie kas nie pozostawiają wątpliwości, że przepis należy interpretować w ten sposób. Jeśli jednak było to celowe działanie ministra, dziwi brak jakichkolwiek wcześniejszych wyjaśnień MF oraz udzielanie błędnych informacji przez organy podatkowe. Podatnicy, którzy stanęli przed tym problemem, powinni sprawdzić w pierwszej kolejności, czy nie mogli w 2005 roku korzystać ze zwolnienia również na innej podstawie. Jedną z sankcji za nieposiadanie kasy jest utrata prawa do odliczenia kwoty równej 30 proc. podatku naliczonego. Warto jednak pamiętać, że dotyczy ona wyłącznie kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą, która powinna podlegać rejestracji przy zastosowaniu kas.”


Można zacytować wiele wypowiedzi oburzonych podatników, którzy oczekiwali przepisu „na chłopski rozum” oczywistego jednak wydaje się, że nawet, jeżeli Minister Fiansów opublikował bubel prawny, i być może zostanie on wkrótce skorygowany, to fakt pozostaje, że termin 1 stycznia 2005 obowiązywał zgodnie z tym rozporządzeniem.


Ireneusz Burek (Centrum Kas Fiskalnych, róg Klasztornej i Ogrodowej)

Ministerstwo przyznaje, że popełniło błąd w redagowaniu przepisu o kasach. Czytaj informację z dnia 13.02.2006
A jednak bubel prawny – rozporządzenie o kasach fiskalnych

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here