PKBiP: „Nie ma zagrożenia powodzi”

„Gminy powiatu raciborskiego są przygotowane na ewentualne wiosenne wezbrania wód, a urządzenie i obiekty ochrony przeciwpowodziowej są sprawne” – orzekła Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewodniczy starosta, a w jej pracach uczestniczą również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Prokuratury Rejonowej w Raciborzu, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu.

Komisja, po zapoznaniu się z wynikami przeglądu i przedstawionymi informacjami, stwierdziła, że urządzenia i obiekty ochrony przeciwpowodziowej zlokalizowane na terenie powiatu są sprawne do funkcjonowania w warunkach wiosennych wezbrań. Ilość zgromadzonych w magazynach przeciwpowodziowych środków i materiałów oraz ich stan pozwala na podjęcie przez gminy działania w przypadku wystąpienia wezbrań wód.

Zdaniem specjalistów w zakresie meteorologii i ochrony przeciwpowodziowej, nie zagraża nam powódź roztopowa, mogą jedynie wystąpić wezbrania nie powodujące znacznych strat.

/s/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here