Wynajmij Gminie mieszkanie

Prezydent Miasta Racibórz ponownie zaprasza do rokowań właścicieli lokali mieszkalnych lub socjalnych zainteresowanych wynajęciem Gminie Racibórz lokali na terenie miasta Racibórz.

Wynajęcie lokali nastąpi na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą Racibórz na czas określony – preferowany okres co najmniej 5 lat lub nie określony. Warunki wynajęcia lokali, w tym wysokość czynszu najmu zostaną ustalone w drodze rokowań.


Za zgodą właściciela lokalu Gmina Racibórz podnajmie lokal gospodarstwom domowym kwalifikującym się do wynajęcia lokalu w myśl przepisów Uchwały Rady Miasta Racibórz z dnia 03 września 2003r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Racibórz z późn. zm, za wyjątkiem postanowień określonych w §14 w/cytowanej uchwały.


W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do dnia 31.12.2005r prześlą pocztą na adres Urzędu Miasta w Raciborzu ,ul. Batorego 6 lub złożą w siedzibie Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Interesantów na parterze albo w pokoju nr 17 Wydziału Lokalowego pisemne zgłoszenie do podjęcia rokowań, które powinno zawierać w szczególności:
1) imię ,nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
2)datę sporządzenia zgłoszenia,
3)adres położenia lokalu, udokumentowany tytuł prawny do lokalu, wielkość lokalu /ilość izb, pow. mieszkalna i użytkowa/, wyposażenie, stan techniczny lokalu,
4)proponowaną stawkę czynszu najmu lokalu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
5)proponowany okres trwania najmu.


O terminie rokowań oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Przed przystąpieniem do rokowań zastrzega się prawo do dokonania oględzin lokalu oferowanego do wynajęcia. Oferenci zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia oferty w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia rokowań. Odmowa zawarcia umowy najmu lokalu nie wymaga uzasadnienia. Prezydentowi Miasta Racibórz przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez przyjęcia oferty, a także prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionej przyczyny.


Dodatkowe informacje będące przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta w Raciborzu, ul. Batorego 6 pokój 19/parter/ tel.415- 23-75 lub 75-50-612 w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.7,30 do 15,30 ,w środę w godz. 7,30 do 17,30,w piątek w godz.7,30 do 13,30.

- reklama -

6 KOMENTARZE

  1. Dochodza do tego ptasie odchody gołębi, które siadają na gzymsach całmi stadami (PO 30 SZTUK) i dekorują gównami parapety okienne. To nie są dwa, trzy kleksy – tych nieczystości jest na ok. 15-2cm po dobrej nocy. Ale podobno nie pomogą tu kolce i inne historie…. więc co robić w obliczu ptasiej grypy???!!!! Mieszkańcy sprzątają we własnym zakresie przed swoimi oknami, ale jak będzie cieplej i otworzy się okno to będzie uroczo. Najgorzej jest nad sklepami.

  2. Bylem niedawno Krakowie i zauważyłem, że jest b. skuteczny sposób walki z gołębiam. Mianowicie na gzymsach, parapetach przykleja się specjalne zabezpieczenia przed gołębiami w postaci kolcy. W internecie można spotkać firmy oferujące tego typu produkty. Znalazłem np firmę Jacopic, która ma szeroki asortyment produktów do odstraszania gołebi. Polecam zastosoawnie tych produktów w naszym mieście, a napewno zniknie problem ptasich odchodów kapiących z dachów czy bilboardów sklepowych.

  3. MZBM twierdzi, że one nic nie pomagają, ponieważ złożono tkie kolce (może innnej firmy?) na obiektach urzędowych w Bielski czy Cieszynie. Gołębie siadały między kolcami, a podczas wichury cała ta kolczatka odpadła i stworzyła dodatkowe zagrożenie. Moze warto jednak w obliczu ptasiej hrypy coś z tym fantem zrobić.

  4. Warto zamknąć ptactwo w kurniku razem z figurami i figurantami Urzedu Miejskiego + jeszcze jakiś poseł znajdzie tam miejsce. Tylko obawiam się, że i nawet kurnik zdominuje sobie raciborski kogut wskakując na najwyższą grzędę i będzie piał nad stadkiem ko-koczących i gęgających kur i gęsi razem z radnymi (lecz oni nie wiem w jakim języku będą się porozumiewać w kurniku – z pewnością nie po ludzku – ale na Wigilię może przemówią i coś się dowiemy:))))

  5. Ptasia grypa nie dotyczy gołębi i innych ptaków np. wróble itp. Robili testy i celowo zarażali gołębie gdyż najwięcej jest ich w miejscach publicznych – rynki itd. Każdy z wielu gołębi które dostały H5N1 były odporne na tego wirusa. Wirus nie wiedzieć czemu łapie ptactwo wodne.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here