V Raciborskie Targi Edukacyjne

V Raciborskie Targi Edukacyjne dla absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych, pomaturalnych oraz zainteresowanych przeszkoleniem kursowym z terenu powiatu raciborskiego i powiatów sąsiednich odbędą się w dniach od 7 do 9 marca w Raciborzu. Tradycyjnie już miejscem targów będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu przy ul. Jana 14.

Celem Raciborskich Targów Edukacyjnych jest przekazanie kompetentnej i rzetelnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2006/2007. Targi adresowane są do młodzieży i innych osób zainteresowanych kształceniem i dokształcaniem z terenu powiatu raciborskiego i powiatów sąsiednich. To okazja do bezpośredniego zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną szkół i innych placówek oświatowych z terenu Raciborszczyzny, w jednym miejscu i czasie, z możliwością rozmowy z przedstawi! cielami szkół i placówek edukacyjnych. Swoje oferty zaprezentują publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i średnie szkoły uzupełniające, a także uczelnie wyższe, placówki oświatowe i ośrodki szkoleniowe kształcące w systemie kursowym, działające na terenie powiatu raciborskiego.

7 i 8 marca prezentowane będą oferty edukacyjne dla gimnazjalistów, zaś 9 marca dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W tym samym dniu będzie istniała też możliwość spotkań młodzieży z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

V Raciborskie Targi Edukacyjne odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14, w godzinach od 9.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać w Poradni – nr tel. 032 415 35 47.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here