TARGI EDUKACYJNE W PORADNI

Tegoroczne targi edukacyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem,
o czym świadczy bardzo duża liczba uczestników, bo aż 2169 osób. W dniach 07.03.2006r. – 09.03.2006r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu odbyły się V Raciborskie Targi Edukacyjne.Celem targów było umożliwienie jak największej liczbie młodzieży poznania propozycji edukacyjnych i zawodowych szkół naszego powiatu. Prezentacje szkół w jednym miejscu przyczyniały się do otrzymania wszechstronnej i rzetelnej informacji bez konieczności „wędrowania”
po poszczególnych placówkach. Organizatorzy mają nadzieję, że udział młodzieży w targach pomoże jej podjąć właściwe decyzje edukacyjne
i zawodowe, a tym samym zapewni lepszy start i większe powodzenie
na rynku pracy.Tegoroczne targi edukacyjne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy bardzo duża liczba uczestników, bo aż 2169
osób.


Odwiedzającymi targi byli uczniowie klas III-ch z większości gimnazjów Powiatu Raciborskiego oraz z powiatów sąsiednich i z województwa opolskiego . Prezentacje szkół dla gimnazjalistów odbywały się przez dwa dni tj. 07.03.06 i 08.03.06. Skorzystało z nich 1190 uczniów gimnazjów.Trzeciego dnia targów zwiedzającymi byli głównie uczniowie kończący naukę w szkołach średnich oraz zasadniczych zawodowych ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz z Wodzisławia Śląskiego. Ogółem w dniu 09.03.06 targi odwiedziło aż 840 uczniów szkół ponadgimnazjalnychZwiedzającymi targi edukacyjne przez wszystkie dni byli także opiekunowie młodzieży – wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, rodzice oraz inni pracownicy placówek oświatowych, instytucji pozaoświatowych
i media.Tegoroczne targi edukacyjne cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych. Do prezentacji swoich ofert edukacyjnych przystąpiło też więcej niż poprzednio szkół i placówek oświatowych ich prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, wzbudzającym zainteresowanie młodzieży.Dla uczniów gimnazjów swoją ofertę edukacyjną prezentowały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego powiatu.
Były to:

-I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.J.Kasprowicza w Raciborzu

-II Liceum Ogólnokształcące im.A. Mickiewicza w Raciborzu

-Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

-Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

-Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

-Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

-Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

-Społeczne Liceum Ogólnokształcące Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego
,,Szkoła”

-Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Krzyżanowicach

-Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej
-Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu
-Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Rudach

oraz po raz pierwszy ze swoją ofertą dla gimnazjalistów zaprezentowało się -Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Raciborzu.Natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prezentowały się głównie szkoły policealne, szkoły średnie uzupełniające oraz uczelnie wyższe.

Młodzież mogła zapoznać się z:

-proponowanymi kierunkami studiów wyższych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

oraz z ofertą edukacyjną w:

-szkole policealnej i technikum uzupełniającym w Zespole Szkół Budowlanych

-szkole policealnej i technikum uzupełniającym w Zespole Szkół Ekonomicznych

-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – szkoła policealna, ZSZ dla Dorosłych, kursy

-Medycznym Studium Zawodowym w Raciborzu – szkoła policealna

-szkołach policealnych Towarzystwa Edukacji Bankowej w Raciborzu

Ponadto po raz pierwszy w czasie targów prezentowały swoje propozycje edukacyjne

-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.Zwiedzający mogli również poznać proponowane kierunki kształcenia
na uczelniach wyższych działających poza Raciborzem; w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i w Opolu.
Gościliśmy przedstawicieli:

-Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

-Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – Ośrodka Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim

-Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku

-Rybnickiego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

-Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -Ośrodka Zamiejscowego
w Jastrzębiu Zdroju

-Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach
oraz

-Jednorocznej Policealnej Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Wodzisławiu Śląskim.Uczniowie podczas targów mieli również możliwość spotkania się z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu i uzyskania informacji o: sytuacji i wymaganiach lokalnego rynku pracy, ofertach zatrudnienia, stazach, szkoleniach oraz innych.Mogli tym samym uwzględnić te informacje w swoich planach na przyszłość, lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.Prezentacje szkół i placówek oświatowych były dokładnie przemyślane
i przygotowane perfekcyjnie,z wielkim zaangażowaniem.
Zwiedzający targi uczniowie poprzez bezpośredni kontakt i rozmowę z przedstawicielami szkół oraz otrzymane ulotki, broszury, oglądane pokazy multimedialne, prezentacje video i pokazy działań praktycznych (np. gotowania, fryzjerstwa, makijażu, kafelkowania i innych)- mogli w jednym miejscu
i w tym samym czasie w kompetentny oraz atrakcyjny sposób poznać pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2006/2007.
Mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi kierunkami i profilami kształcenia, proponowanymi do zdobycia zawodami, zasadami i kryteriami rekrutacji, zdobyć informacje o proponowanych zajęciach dodatkowych
w danej szkole, kołach zainteresowań, językach obcych, rozszerzanych przedmiotach, praktykach
i przebiegu nauki na kierunkach, którymi byli zainteresowani i innych ważnych sprawach z życia szkół dotyczących uczniów i ich nauki.

- reklama -
Dziękujemy młodzieży i jej opiekunom za tak liczne skorzystanie z naszego zaproszenia i przyjście na targi edukacyjne.


Dziękujemy wszystkim szkołom, uczelniom, placówkom oświatowym
i osobom, które zaangażowały się w organizację i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

V Raciborskie Targi Edukacyjne dzięki staraniu i pracy wielu osób zakończyły się wspólnym, wielkim sukcesem.

- reklama -

4 KOMENTARZE

  1. Po co mamy uczestniczyc w politycznych igrzyskach lokalnych polityków ? Cała sprawa z wynagrodzeniami od poczatku była szyta grubymi nicmi. My wszystko co mieliśmy powiedzec to już powiedzielismy.Nasze stanowisko jest jasne.

  2. Właściwie to smutne, kiedy przyjżeć się całej tej awanturze wokół płac. Jak strajkowali nauczyciele, to okazało się, że to nie etyczne. Jak strajkuje Służba Medyczna – to też nie etycznie. Nie ma to jak bracia górnicy ( z całym dla nich szacunkiem) : wzięli śruby i coś tam jeszcze i poszli na Sejm. NO I WYGRALI! I to było etyczne. Bracia lekarze siostry pielęgniarki w ręce strzykawki, stetoskopy i skalpele i na Sejm. W Polszcze tylko siłowe rozwiązania mają sens.

  3. wszyscy tylko gadają o lekarzach a czy ktoś pomyślał o pielegniarkach??? Przecież to one odwalają za lekarzy brudną robotę!!! Lekarz zleca i tylem a robi głupi robol – pielęgniarka. Uważam ze jej należy sie podwyżka a lekarze moga poczekać gdyż oni mają jeszcze inne zródło dochodu………

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here