Szanse dla zamku?

W trakcie rozmów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Wicestarosta Adam Hajduk, Poseł Andrzej Markowiak oraz szefowa Regionalnego Biura Projektów Europejskich z Rybnika Gabriela Lenartowicz dowiedzieli się, że wniosek na adaptację Zamku Piastowskiego ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania w drugim naborze wniosków. Są szanse na dofinansowanie adaptacji Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – dowiedzieli się podczas wizyty w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiciele Powiatu Raciborskiego.

Przypomnijmy. Komitet Sterujący dla priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego dokonał oceny złożonych wniosków i przyjął listę wniosków rekomendowanych. Wniosek Powiatu Raciborskiego pn. "Adaptacja Zamku Piastowskiego na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego" uzyskał ocenę 61 punktów i znalazł się na 28 pozycji listy rankingowej na 111 złożonych wniosków. Oznacza to, że został zakwalifikowany na listę rankingową, jednakże z powodu niewystarczającej ilości środków, wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania w pierwszym naborze wniosków.

W trakcie rozmów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Wicestarosta Adam Hajduk, Poseł na Sejm RP Andrzej Markowiak oraz szefowa Regionalnego Biura Projektów Europejskich z Rybnika Gabriela Lenartowicz (która opracowywała studium wykonalności dla projektu) dowiedzieli się, że wniosek Powiatu Raciborskiego na adaptację Zamku Piastowskiego ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w drugim naborze wniosków. Jak poinformowała Monika Smoleń, drugi nabór wniosków do Mechanizmu Norweskiego odbędzie się w III kwartale 2006 roku. Przybliżyła też kryteria, jakie obowiązywać będą w drugiej edycji konkursu.
Smoleń poinformowała również, że wniosek Powiatu Raciborskiego wysoko został oceniony w pierwszym naborze, ale nie został dofinansowany z uwagi na fakt, że do dyspozycji była zbyt mała pula pieniędzy. Złożonych zostało łącznie 111 wniosków na sumę 262 mln euro. Tymczasem do dyspozycji Komitetu Sterującego była kwota 28 mln euro. Komitet Sterujący stworzył listę rankingową wniosków, na której znalazły się 42 projekty najwyżej ocenione. Projekt Powiatu Raciborskiego uplasował się na 28 miejscu, uzyskując 61 punktów na 91 możliwych. Z powodu małej puli środków, wniosek nie został jednak rekomendowany do dofinansowania. Dofinansowanie uzyskało zaledwie 11 projektów, w tym m.in. pałac w Wilanowie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu czy Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Do roku 2008 środki przeznaczone dla Polski na priorytet "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast" to 70 mln euro, co stanowi to 13,1 proc. wszystkich przypadających Polsce środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Powiat Raciborski ponownie będzie aplikować o środki z Mechanizmu Norweskiego na adaptację Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here