„I śmiech niekiedy może być nauką”

Uczniowie trzecich klas gimnazjów rozpoczęli egzaminy kończące szkołę. Dzisiaj rano pisali test z zakresu przedmiotów humanistycznych, jutro napiszą z części matematyczno- przyrodniczej.Obie części egzaminu trwają po dwie godziny, a w przypadku uczniów z udokumentowaną dysleksją – po trzy godziny.

W teście z wiedzy humanistycznej znajdują się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Test matematyczno-przyrodniczy sprawdzi wiedzę z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Z każdej części można otrzymać po 50 punktów
Uczeń nie może nie zdać tego egzaminu. Bez względu na wynik i tak ukończy gimnazjum, jednak egzamin jest obowiązkowy.

Zgodnie z przepisami, wyniki egzaminu uczniowie muszą poznać najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego, czyli przed 16 czerwca.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do sprawdzianu w środę lub czwartek, mogą zrobić to w terminie dodatkowym – 6 i 7 czerwca.

Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci wojewódzkich olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.


Czy test był trudny? Większość zapytanych o to uczniów odpowiedziała, że nie. Niektórzy dodawali, ze trudniejsze były egzaminy próbne. W tym teście nie zaskoczyły ich ani rozprawka, ani ogłoszenie. Ucieszyły banalne pytania z historii. Trochę innego zdania byli nauczyciele, którzy twierdzą, że ostatnie zadanie „Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką może być mylnie interpretowane jako omówienie śmieszności, wyśmiewania, ośmieszania. Obawiam się, że wielu uczniów odwoła się do nieodpowiednich przykładów z literatury. No ale cóż, dopóki nie znamy kryteriów, dopóty niczego nie przesądzamy – mówi jedna z nauczycielek w G4.Egzamin gimnazjalny jest egzaminem zewnętrznym, organizowanym nie przez szkoły, ale przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W województwie śląskim za sprawdzian po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny i maturalny odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Na zdjęciach uczniowie z Gimnazjum nr 4.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here