Konsultacje w sprawie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

7 czerwca w Domu Kultury „Strzecha” odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie doprecyzowania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Planowania Strategii przyznała, że z pewnym niepokojem obserwuje sytuację, w której nie znamy jeszcze ostatecznej wersji wszystkich 5 programów sektorowych.


7 czerwca w Domu Kultury „Strzecha” odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie doprecyzowania zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W maju na terenie województwa śląskiego odbyło się już 9 podobnych spotkań, a w ramach Subregionu Zachodniego Urząd Marszałkowski będzie organizował kilka, w tym niniejsze. Na konsultacje w Raciborzu zostały zaproszone jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. Pozabudżetowe środki, które beneficjenci mogą pozyskać, są pieniędzmi dodatkowymi – jak podkreślił Starosta Raciborski – Jerzy Wziontek.


W ramach konsultacyjnego spotkania reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego omówili na podstawie prezentacji multimedialnych szczegółowe zagadnienia związane z Programem, a także Podręcznik wdrażania RPO 2007-2013 i program Partner II. Elżbieta Bitkowska – Dyrektor Wydziału Planowania Strategii U.M. W Katowicach – przypomniała, że podstawa informacji o rodzajach beneficjentów, wskazywanych obszarach, możliwościach pozyskiwania środków, uwzględnianych celach mówi Podręcznik Wdrażania. Zaznaczyła, że RPO dotyczy prawie wyłącznie infrastruktury i środowiska, w związku z czym nie obejmuje działań, takich jak szkolenia, wydarzenia itp. Już wiadomo, że po ostatecznym doprecyzowaniu Programu nie będzie jego uzupełnień. Dofinansowanie może wynosić do 85 proc. na poziomie programu. Dyrektor Wydziału Planowania Strategii przyznała, że z pewnym niepokojem obserwuje sytuację, w której nie znamy jeszcze ostatecznej wersji wszystkich 5 programów sektorowych. W ich skład wchodzi 16 programów regionalnych. Jest to sytuacja blokująca, ponieważ – jak mówi Bitkowska – działania, na które złożono projekty nie mogą się dublować.


Po części prezentacji odbyła się dyskusja, m.in. z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zainteresowanej pozyskiwaniem środków z RPO.


/argent/


 

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here