Victorie 2006 w G1

Szczególnym momentem podczas tej uroczystości było wręczenie statuetek Victorii 2006. Są to wyróżnienia przyznawane uczniom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozsławienia imienia szkoły. Nie tylko zdobywali laury w konkursach przedmiotowych i sportowych, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i społeczności lokalnej, a ich uczniowskiej postawie niczego nie można zarzucić.

New Page 2

- reklama -


Charakterystyki
laureatów Victorii 2005

Cezary Hanslik – jest wszechstronnie
uzdolnionym, sumiennym i odpowiedzialnym uczniem. Osiąga bardzo wysokie wyniki
w nauce. Zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Jego pasją jest
muzyka i film. Gra pięknie na organach i fortepianie. Chętnie pomaga innym
uczniom w nauce. Reprezentował naszą szkołę w konkursach przedmiotowych oraz
w IV Powiatowym Ekologicznym Konkursie Interdyscyplinarnym i wraz z drużyną
wywalczył I miejsce. Sprawdził się także jako dziennikarz szkolnej „Gimzety”.
Był prowadzącym i współorganizatorem wielu imprez szkolnych. Pełniąc
funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, uczestniczył też w
pracach Rady Szkoły.Jacek
Ślączka – odznacza się wysoką kulturą osobistą i taktem. Jest bardzo
lubiany przez rówieśników i nauczycieli. Jego postawie uczniowskiej niczego
nie można zarzucić. Chętnie angażuje się w prace na rzecz szkoły. Aktywnie
pracował w Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły oraz Młodzieżowej Radzie
Miasta. Zawsze chętnie podejmował się prowadzenia szkolnych uroczystości. W
tym roku szkolnym poprowadził aukcję podczas kiermaszu świątecznego, Dni
Otwarte dla szóstoklasistów oraz uroczystość podsumowania osiągnięć uczniów
naszego gimnazjum – Victorie 2006.Patrycja
Zisch – jest wzorową i bardzo sumienną uczennicą. Ta skromna dziewczyna o
artystycznej duszy jest chlubą naszej szkoły. 
Lubi poezję i chętnie recytuje wiersze, osiągając sukcesy w wielu
konkursach. W tym roku szkolnym zdobyła I miejsce w konkursie recytatorskim
podczas VI Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Ziemi
Raciborskiej. Jej pasją życia jest jednak śpiewanie. Ta utalentowana
wokalistka zdobywa wiele nagród podczas festiwali, przyczyniając się do rozsławienia
dobrego imienia naszej szkoły. Została laureatką VI Powiatowego Festiwalu
Zespołów Artystycznych, a podczas VII festiwalu wyśpiewała Grand Prix.
Podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci
i Młodzieży Szkolnej otrzymała wyróżnienie. Wspaniale śpiewa nie tylko w języku
polskim, ale również angielskim i niemieckim. Reprezentowała naszą szkołę
w Wojewódzkim Konkursie Piosenki i Teatru Niemieckiego i wśród solistów zajęła
I miejsce. Została również laureatką Powiatowego Konkursie Piosenki AnglojęzycznejAneta
Komarnicka – jest skromną dziewczyną o wysokiej kulturze osobistej, lubianą
przez rówieśników i nauczycieli. Jest wzorową uczennicą. Szczególnie lubi
fizykę i matematykę. Reprezentowała naszą szkołę w wielu konkursach
przedmiotowych, zdobywając laury nawet na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym.
Została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki. Wraz z drużyną
zajęła I miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Nie taka matematyka
straszna”. W IV Powiatowym Ekologicznym Konkursie Interdyscyplinarnym wraz z
drużyną zdobyła  I miejsce.
Otrzymała również wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym
„Kangur 2006”.

Lucyna
Skorupa – jest skromną, wrażliwą i pracowitą uczennicą. Osiąga wysokie
wyniki w nauce i chętnie pomaga innym. Jest utalentowana muzycznie. Pięknie
gra na organach. W tym roku szkolnym została laureatką Diecezjalnego Konkursu
Wiedzy Religijnej.Joanna
Sojka – jest sumienną, odpowiedzialną uczennicą. Osiąga wysokie wyniki w
nauce. Podczas szkolnych uroczystości mogliśmy podziwiać jej umiejętności
recytatorskie. Zawsze chętnie angażowała się w akcje społeczne i
charytatywne, gdyż lubi pomagać potrzebującym. Dała się również poznać
jako wspaniała lekkoatletka, która reprezentowała nasze gimnazjum podczas
wielu zawodów sportowych. Została medalistką halowych zawodów
lekkoatletycznych na szczeblu miejskim i powiatowym, wraz z drużyną zajęła
III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych. Świetnie gra też w siatkówkę
i koszykówkę.  Poprzez
swoją postawę sportową przyczyniła się do propagowania zdrowego stylu życia.


Tomasz
Morka – jest bardzo miłym, zawsze uśmiechniętym, pogodnym uczniem. Z natury
jest optymistą. Ma duże poczucie humoru. Z uporem dąży do celu. Jego życiową
pasją jest sport. Doskonale sprawdza się w każdej dyscyplinie sportowej. Jest
podporą naszej szkolnej reprezentacji w piłce nożnej, siatkowej i koszykowej.
Jest świetnym tenisistą i bardzo szybko jeździ na łyżwach.Łukasz
Krężel – jest wzorowym uczniem, odznaczającym się wysoką kulturą osobistą.
Dzięki optymizmowi i radości życia potrafi zjednać sobie wielu przyjaciół.
Zawsze uparcie dąży do obranego celu, nie zrażając się przeciwnościami.
Reprezentując naszą szkołę w konkursach matematycznych i fizycznych, osiągał
znaczące sukcesy. Zdobył I miejsce w powiatowym konkursie matematycznym „Nie
taka matematyka straszna”. Został także laureatem Międzynarodowego
Maratonu Matematycznego „Marmat 2006”, a w międzynarodowym konkursie „Kangur
2006” otrzymał wyróżnienie Wspólnie z drużyną wywalczył I miejsce w IV
Powiatowym Ekologicznym Konkursie Interdyscyplinarnym. Jego prawdziwą pasją
jest jednak narciarstwo i tenis. Wkrótce zdobędzie uprawnienia instruktora 
narciarstwa.


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here