Po paszporty do Rybnika

Trwają intensywne przygotowania do wdrożenia systemu wydawania nowych, dostosowanych do unijnych wymogów, paszportów. Nowe paszporty powinny pojawić się już w sierpniu, ale dotychczas wydawane dokumenty nie utracą ważności. W związku z wdrożeniem nowego systemu czeka nas reorganizacja biur paszportowych. Nowy paszport będzie miał postać książeczki. Elektroniczny czip znajdzie się na stronie ze zdjęciem. Dokument zawierać będzie sporą dawkę informacji biometrycznych o osobie, do której paszport należy. Od 28 sierpnia br. paszporty mają zawierać dane biometryczne z wizerunkiem twarzy, natomiast od 28 lutego 2008 roku ma się tam znaleźć m.in. cyfrowo zapisany odcisk palca. Nowy paszport będzie dokumentem od strony technicznej jeszcze bardziej skomplikowanym niż dotychczas. Oprócz istniejących już tradycyjnych zabezpieczeń (odpowiednie tworzywa sztuczne, mikrodruk, znaki wodne), znajdzie się w nim więcej informacji o właścicielu dokumentu. W niektórych krajach rozważano również wprowadzenie skanowania tęczówki oka w celu zapewnienia nie budzącego wątpliwości związku pomiędzy dokumentem, a jego prawowitym posiadaczem.

Ze względu na pobranie danych biometrycznych obecność osoby ubiegającej się o paszport przy składaniu wniosku będzie obowiązkowa. Każdy kto będzie odbierał dokument, będzie musiał za pomocą specjalnego czytnika sprawdzić na miejscu zgodność danych biometrycznych ze stanem faktycznym. Tak więc dwukrotnie – przy składaniu wniosku i przy odbiorze paszportu – będzie konieczna obecność w biurze paszportowym.

Z końcem maja wojewoda śląski wypowiedział 61 dotychczasowych porozumień zawartych z samorządami, a dotyczących prowadzenia punktów wydawania paszportów. W czerwcu zostały zawarte nowe porozumienia, ale liczba punktów zostanie ograniczona ostatecznie do maksymalnie 19. Paszporty wydawane będą na razie w siedmiu punktach – dwóch w Katowicach oraz w Bielsku – Białej, Częstochowie, Gliwicach, Bytomiu i Rybniku. W następnej fazie uruchamiania nowego systemu i ocenie jego funkcjonowania będzie możliwe podjęcie decyzji co do ewentualnego utworzenia kolejnych punktów paszportowych. Pomiędzy biura i punkty paszportowe zostanie rozdysponowany specjalistyczny sprzęt – województwo śląskie otrzymało najwięcej w kraju jednostek sprzętowych, bo 91.

Ograniczenie liczby punktów wydawania paszportów wiąże się z uszczelnianiem systemu (po wprowadzeniu paszportów biometrycznych kradzież tożsamości będzie praktycznie niemożliwa) oraz z możliwościami budżetowymi państwa (koszt specjalistycznego sprzętu waha się od 1 – 7 tys. euro za sztukę).

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here