Wakacyjne Warsztaty Umiejętności

Wakacyjne Warsztaty Umiejętności zorganizowane po raz trzeci przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu spotkały się z dużym zainteresowaniem w środowisku, co świadczy o tym, że oferta skierowana do uczniów klas I – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum jest jak najbardziej trafna.W programie przewidziano: ćwiczenia antystresowe
i relaksacyjne, zdobycie umiejętności zarządzania czasem
i organizowania nauki, trening umiejętności twórczych, ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, zapamiętywanie, sporządzanie notatek, a także doskonalenie komunikacji niewerbalnej, rozwijanie zdolności „sprzedawania” wiedzy i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


W najmłodszej grupie uczestników spotkanie prowadzą panie: Marieta Okas, Barbara Lamla-Wochnik, Katarzyna Brzenczka, Joanna Mrozek. Tu dominują gry i zabawy ruchowe, intelektualne, pobudzające wyobraźnię, sprzyjające refleksji i odreagowaniu napięć – mówi jedna z organizatorek projektu.W grupie starszej instruktorki: Aleksandra Cichon, Beata Kołodyńska i Małgorzata Janiga w dniach 10 -12 lipca będą pracować nad koncentracją uwagi i koordynacją wzrokowo-ruchową. Trzydniowy kurs obejmie 3 bloki: „Oswoić stres”, poświęcony technikom radzenia sobie w trudnych sytuacjach, „Polubić uczenie się”, dostarczający wskazówek jak gospodarować czasem przeznaczonym na naukę, „Odnaleźć w sobie twórcę”, zakłada przegląd ćwiczeń rozwijających kreatywne myślenie.
Poza tym przewidujemy ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia z elementami tańca. Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, wymagającymi od dzieci twórczego uczestnictwa
– podkreśla Beata Kołodyńska, współautorka projektu..

W najstarszej grupie od 24 do 26 lipca zajęcia poprowadzą panie: Sylwia Szarowska, Elżbieta Wolniak. Tu oprócz standardowych testów umożliwiających rozpoznanie swoich możliwości, dominującej pamięci i stylu uczenia się instruktorki zaproponują ćwiczenia stymulujące rozwój półkul mózgowych.

?Na zdjęciach niektórzy uczestnicy najmłodszej grupy i instruktorki?.
/BSp/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here