Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące Programu Leonardo da Vinci w Rybniku

Program Leonardo da Vinci udziela wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Prowadzący: Pan Tadeusz Łuniewski – Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr, Fundacja „Fundusz Współpracy”. 5 września 2006, godz. 10.00 – 15.00. Zgłoszenia do dnia 4 września 2006.Program Leonardo da Vinci udziela wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, które realizują poniższe cele:

Doskonalenie systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy;


Poprawa jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie;


Promowanie i poszerzanie wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia.


Projekty mogą składać wszystkie instytucje posiadające osobowość prawną, zaangażowane w rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – instytucje szkoleniowe, szkoły zawodowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, izby handlowe i przemysłowe, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, władze publiczne i inne.


Projekty wymian i staży winny być realizowane w okresie nie dłuższym niż 2 lata, a ich dofinansowanie wynosi 100% kosztów. Czas pobytu beneficjentów za granicą może trwać od l tygodnia do 12 miesięcy, a dofinansowanie stażu może osiągnąć do 5000 euro na beneficjenta.


Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów wymian i staży upływa 29 września 2006 r

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu (032) 422 50 99 lub e-mailem na adres [email protected] do dnia 4 września 2006.

Spotkanie odbędzie się w Inkubatorze Organizacji Pozarządowych ( ul. Floriańska 1, I piętro, budynek BUSHIDO) w Rybniku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo uczestnictwa mają organizacje współpracujące z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Social Initiative Development Center

ul. J.F. Białych 7

44 – 200 Rybnik

tel/fax (32) 739 55 12

e-mail: [email protected]

www.cris.org.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here