Kiedy ruszy nowe przejście graniczne w Chałupkach – Bohuminie?

Nadal nieuruchomione nowe przejście graniczne w Chałupkach wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Szef MSWiA twierdzi, że jednoznaczne określenie terminu jego otwarcia wydaje się być niemożliwe. Sprawą, z sejmowej ławy, interesuje się poseł ziemi raciborskiej Henryk Siedlaczek.Sprawa jest uparcie odwlekana. Jeszcze w kwietniu wicewojewoda śląski Wiesław Maśka, na spotkaniu z przedstawicielami władz powiatu raciborskiego i Krzyżanowic, zapewniał, że odprawa graniczna na moście w Chałupkach ruszy w tym roku. Temat, w jednej ze swych interpelacji poselskich, podjął Henryk Siedlaczek. W otrzymanej odpowiedzi można przeczytać iż "termin zakończenia prac nad stworzeniem minimalnych warunków miejsca odpraw granicznych określony został na II dekadę listopada 2006 roku – pod warunkiem braku protestów lub odwołań związanych z procedurą przetargową". Dodaje się także, że "jednoznaczne określenie terminu otwarcia nowego przejścia granicznego obecnie wydaje się niemożliwe".

Budowa mostu granicznego na rzece Odrze i obwodnicy drogowej w Chałupkach zakończyła się pod koniec ubiegłego roku. W trakcie realizacji inwestycji zrezygnowano jednak z budowy drogiej platformy odpraw. W 2007 roku Polska przystąpi bowiem do Układu z Schengen. Porozumienie to znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii. Inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zrezygnowała zatem w budowy nowego przejścia granicznego w Chałupkach, ale nie zaproponowano żadnego innego rozwiązania odpraw do czasu wejścia Polski do Układu z Schengen.

Przejścia graniczne to zadania będące w kompetencji wojewody. Na kwietniowym spotkaniu wojewoda pozytywnie przyjął propozycję umożliwienia tymczasowej odprawy granicznej na moście w Chałupkach. Obiecał, że przekaże gminie Krzyżanowice pieniądze na zakup kontenerów do odpraw. Odprawy na przejściu granicznym „Chałupki II” podobno mają ruszyć jeszcze w tym roku.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here