List otwarty PO

H. Siedlaczek: Stworzyliśmy ruch społeczny daleko przekraczający ramy struktur naszego ugrupowania. To ruch Nowej Generacji. Staramy się propagować ideę zmian jakościowych w samorządzie, upatrując szanse na jej realizację w zmianie pokoleniowej.Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej w Raciborzu z życzliwością wczytuje się w słowa skierowane do nas ze strony naszych Koleżanek i Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.

Stworzyliśmy ruch społeczny daleko przekraczający ramy struktur naszego ugrupowania. To ruch Nowej Generacji. Staramy się propagować ideę zmian jakościowych w samorządzie, upatrując szanse na jej realizację w zmianie pokoleniowej. Łączymy w sobie młodość z doświadczeniem. Kierujemy swoją pozytywną ofertę osobową i programową do mieszkańców Raciborza. Nie wymierzamy ostrzy w kierunku żadnego z istniejących ugrupowań na lokalnej scenie politycznej, ani w stronę żadnego z kandydatów. Jesteśmy przekonani, że konieczne jest dziś przekucie myślenia kadencyjnego w samorządzie na myślenie pokoleniowe. To wymaga współpracy i otwartości na siebie wszystkich ugrupowań. W rzeczach najistotniejszych dla miasta i jego mieszkańców powinniśmy wszyscy zgodnie współpracować. Mając na względzie te priorytety, Platforma Obywatelska RP w Raciborzu zamierza prowadzić wyłącznie kampanię merytoryczną, licząc na przychylność raciborzan. Już dziś dostajemy mnóstwo gestów poparcia, sympatii i zrozumienia. Nie zawiedziemy.

Kiedy marzy jeden człowiek – pozostaje to tylko marzeniem. Gdy zaczniemy marzyć wszyscy – będzie to już początek nowej rzeczywistości.

Platforma Obywatelska RP „Nowa Generacja” łączy ludzi potrafiących marzyć o przyszłości Raciborza. Chcemy myśleć o naszym mieście w perspektywie pokoleniowej. Nie chcemy stąd wyjeżdżać. Kochamy naszą małą ojczyznę. Tu jest nasze miejsce i nasza przyszłość. Dlatego postanowiliśmy wziąć odpowiedzialność za miasto. My, pokolenie ludzi, którym nie dano jeszcze szansy wpływania na kierunki rozwoju Raciborza. Mamy zaplecze ludzi młodych, świetnie wykształconych, doświadczonych, aktywnych zawodowo i społecznie; posiadamy swoje rodziny i chcemy zadbać o lepszą przyszłość naszych dzieci i godne życie naszych dziadków. Jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na Nową Generację Raciborzan.

Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.

Uważamy, że należy przywrócić samorząd obywatelom Raciborza. Pozostajemy zwykłymi ludźmi, którzy potrafią słuchać potrzeb innych. Jesteśmy skuteczni i pracowici. Tak też będziemy pracowali na rzecz dobra wspólnego. Zachęcamy do tej współpracy wszystkich, którym na sercu leżą sprawy naszego miasta. Kierujemy ukłony w stronę naszych Koleżanek i Kolegów z Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowań konkurencyjnych, licząc na życzliwe przyjęcie i współpracę w przyszłych władzach samorządowych dla dobra naszego miasta i powiatu.

Z wyrazami szacunku
W imieniu struktur powiatowych PO RP
Henryk Siedlaczek

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here