Nazwiska kandydatów na radnych już znane

Miejska Komisja Wyborcza w Raciborzu opublikowała listę zarejestrowanych kandydatów na radnych Rady Miasta Racibórz w tegorocznych wyborach samorządowych. O miejsce w ławach miejskich walczy 361 osób.

W wyborach do rady miasta startuje 11 ugrupowań. Do powiatu – 5. O miejsce w ławach miejskich walczy 361 osób. Najwięcej „wystawił” Ruch Samorządowy Racibórz 2000, Oblicza dla Rozwoju Raciborza i Platforma Obywatelska – po 46 osób. Najmniej Komitet Grzegorza Urbasa bo tylko nazwisk 13. W wyborach startuje niespełna 1/3 kobiet. We wszystkich komitetach, poza Porozumieniem Obywateli „Razem”, w którym widać liczbową przewagę kobiet nad mężczyznami (23 k i 13m), dominują mężczyźni. Najmłodsi kandydaci na stanowisko radnych miejskich mają po 20 lat, najstarszy zaś 76. „Najmłodszym” ugrupowaniem okazuje się być KWW Grzegorza Urbasa ze średnią wieku startujących 29 lat, tuż za nim PO i 32 lata, zaś na przeciwległym biegunie znajduje się Komitet Wyborczy TMZR ze średnią 51 lat oraz KWW Ruch Samorządowy Racibórz 2000 – 50 lat.

W okręgach wyborczych zarejestrowano następujące listy kandydatów:

Okręg Nr 1

Komitet Wyborczy TMZR
1. Ciszek Zbigniew Jan, lat 65, zam. Racibórz
2. Junka Zygmunt, lat 57, zam. Racibórz
3. Klima Piotr Paweł, lat 52, zam. Racibórz
4. Niewrzoł Krystian, lat 60, zam. Racibórz
5. Piasecki Zbigniew Jerzy, lat 57, zam. Racibórz
6. Stanik Piotr Henryk, lat 31, zam. Racibórz
7. Wierzbicki Marian, lat 55, zam. Racibórz

KWW Ruch Samorządowy Racibórz 2000 
1. Bednarz Stanisław Mikołaj, lat 53, zam. Racibórz
2. Fleger Franciszek, lat 65, zam. Racibórz
3. Gnot Ryszard, lat 60, zam. Racibórz
4. Hończak Marek, lat 42, zam. Racibórz
5. Jaroszewicz Mariusz, lat 30, zam. Racibórz
6. Kuźmiński Józef, lat 60, zam. Racibórz
7. Labus Marek Tadeusz, lat 47, zam. Racibórz
8. Mandrysz Franciszek, lat 43, zam. Racibórz
9. Matusewicz Urszula Anna, lat 49, zam. Racibórz
10. Pielka Mirosław Henryk, lat 51, zam. Racibórz
11. Raczek Piotr, lat 53, zam. Racibórz
12. Staniszewska Anna, lat 40, zam. Racibórz
13. Wojnar Tadeusz, lat 52, zam. Racibórz
14. Zagrodnik Bogusław Władysław, lat 56, zam. Racibórz

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Kusy Tomasz Bogumił, lat 31, zam. Racibórz
2. Swierczyna Wanda Maria, lat 56, zam. Racibórz
3. Marciniak Zbigniew, lat 47, zam. Racibórz
4. Grab Krzysztof Edward, lat 33, zam. Racibórz
5. Bagiński Janusz Jerzy, lat 55, zam. Racibórz
6. Jaszewski Dariusz, lat 43, zam. Racibórz
7. Lukoszek Adam Wojciech, lat 33, zam. Racibórz
8. Dutkiewicz Jan Michał, lat 33, zam. Racibórz
9. Bugla Irena, lat 42, zam. Racibórz

KWW „Ponad podziałami”
1. Paciorek Konrad, lat 55, zam. Racibórz
2. Puk Eugeniusz, lat 58, zam. Racibórz
3. Ekiert Ryszard, lat 57, zam. Racibórz
4. Górski Czesław, lat 58, zam. Racibórz
5. Skrzyniarz Wojciech, lat 19, zam. Racibórz
6. Pilipczuk Bartosz Władysław, lat 28, zam. Racibórz
7. Zieleń Marzena Marianna, lat 31, zam. Racibórz
8. Palczewski Roman Stefan, lat 47, zam. Racibórz
9. Miśkiewicz Mieczysław, lat 71, zam. Racibórz

KW Platforma Obywatelska RP
1. Staroń Jerzy, lat 37, zam. Racibórz
2. Myśliwy Krzysztof, lat 40, zam. Racibórz
3. Widota Danuta Janina, lat 55, zam. Racibórz
4. Prusicki Marek Józef, lat 44, zam. Racibórz
5. Pundyk Grzegorz, lat 31, zam. Racibórz
6. Kucznierz Jan Józef, lat 21, zam. Racibórz
7. Dapa Sebastian Tomasz, lat 24, zam. Racibórz
8. Atłachowicz Katarzyna, lat 32, zam. Racibórz
9. Nowak Maciej Andrzej, lat 31, zam. Racibórz
10. Wilk Grzegorz Karol, lat 24, zam. Racibórz
11. Lazar Rafał Henryk, lat 30, zam. Racibórz
12. Krzuś Mateusz Stanisław, lat 20, zam. Racibórz
13. Szramowski Adam Jan, lat 30, zam. Racibórz
14. Przygoda Piotr Adam, lat 20, zam. Racibórz

KWW Mirosława Lenka Razem dla Raciborza
1. Burdzik Lidia Hildegarda, lat 68, zam. Racibórz popierana przez DFK
2. Hildebrand Henryk Czesław, lat 34, zam. Racibórz
3. Kowalski Andrzej, lat 45, zam. Racibórz
4. Kozak Urszula Maria, lat 53, zam. Racibórz
5. Kuliga Jan, lat 64, zam. Racibórz
6. Pudło Michał Franciszek, lat 66, zam. Racibórz
7. Sput Piotr Paweł, lat 42, zam. Racibórz
8. Sterańczak Wojciech Józef, lat 56, zam. Racibórz
9. Szafirski Andrzej, lat 48, zam. Racibórz
10. Szwed Sławomir Wacław, lat 50, zam. Racibórz
11. Wolny Ryszard Marcin, lat 37, zam. Racibórz
12. Ziółko Teresa, lat 49, zam. Racibórz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. Stefaniak Edmund, lat 60, zam. Racibórz
2. Gasilewski Marian, lat 56, zam. Racibórz
3. Kucia Larysa, lat 56, zam. Racibórz
4. Maliński Jan, lat 65, zam. Racibórz
5. Goryl Jakub Michał, lat 21, zam. Racibórz
6. Priebe Wojciech Kazimierz, lat 64, zam. Racibórz
7. Dębina Jerzy, lat 49, zam. Racibórz

KWW Porozumienie Obywateli „Razem” 
1. Arendt Alicja, lat 43, zam. Racibórz
2. Dengel Maria, lat 49, zam. Racibórz
3. Hrycaj Mariola Barbara, lat 41, zam. Racibórz
4. Jończyk Małgorzata Joanna, lat 41, zam. Racibórz
5. Jurczenko Ryszard, lat 46, zam. Racibórz
6. Malon Jan, lat 46, zam. Racibórz
7. Piksa-Majnusz Karina, lat 39, zam. Racibórz
8. Procner Rozalia, lat 57, zam. Racibórz
9. Wałęga Zofia Maria, lat 58, zam. Racibórz
10. Wyszkon Łucja Regina, lat 53, zam. Racibórz

KWW Grzegorza Urbasa 
1. Lamża Henryk, lat 42, zam. Racibórz
2. Wolny Edyta, lat 28, zam. Racibórz
3. Adamczyk Irena, lat 40, zam. Racibórz
4. Gniewek Jadwiga, lat 43, zam. Racibórz
5. Wysocki Dariusz, lat 33, zam. Racibórz
6. Lopocz Rafał, lat 30, zam. Racibórz
7. Olewiński Piotr, lat 26, zam. Racibórz

KWW Ruch Obywatelski Raciborza  
1. Płonka Ireneusz, lat 43, zam. Racibórz
2. Przybyła Andrzej, lat 34, zam. Racibórz
3. Samojedny Marian, lat 65, zam. Racibórz
4. Pietrzyk Helena, lat 48, zam. Racibórz
5. Konstantynowicz Bolesław, lat 51, zam. Racibórz
6. Czopek Franciszek, lat 47, zam. Racibórz
7. Kida Stanisław, lat 45, zam. Racibórz
8. Religa Henryk, lat 65, zam. Racibórz

KWW Oblicza dla Rozwoju Raciborza 
1. Gorczyca Ludwik, lat 48, zam. Racibórz
2. Obruśnik Koryna, lat 40, zam. Racibórz
3. Kurzywilk Janusz, lat 38, zam. Racibórz
4. Heflinger Mieczysław, lat 44, zam. Racibórz
5. Fica Marcin, lat 44, zam. Racibórz
6. Sosnowski Andrzej, lat 54, zam. Racibórz
7. Zacharko Jolanta, lat 45, zam. Racibórz
8. Gościński Witold, lat 57, zam. Racibórz
9. Ziewiec Czesław, lat 53, zam. Racibórz
10. Woźny Edmund, lat 62, zam. Racibórz
11. Herbut Zenon, lat 41, zam. Racibórz
12. Wieder Jerzy, lat 69, zam. Racibórz
13. Lacheta Maria, lat 72, zam. Racibórz
14. Frączek Janina, lat 48, zam. Racibórz

Okręg Nr 2

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Lenart Małgorzata, lat 39, zam. Racibórz
2. Biskup Elżbieta, lat 41, zam. Racibórz
3. Salomon Mieczysław Artur, lat 62, zam. Racibórz
4. Mularczyk Leszek, lat 48, zam. Racibórz
5. Koszorz Krzysztof Jan, lat 30, zam. Racibórz
6. Glenc Józef, lat 65, zam. Racibórz
7. Stęchły Eugeniusz, lat 51, zam. Racibórz
8. Brzenczka Andrzej Marian, lat 36, zam. Racibórz
9. Stawinoga Alojzy Paweł, lat 60, zam. Racibórz
10. Urbanke Józef, lat 66, zam. Racibórz

KWW „Ponad podziałami”
1. Pilipczuk Kazimierz Adam, lat 55, zam. Racibórz
2. Songin Marek, lat 34, zam. Racibórz
3. Basiak Zofia, lat 54, zam. Racibórz
4. Ciężkowski Daniel, lat 21, zam. Racibórz
5. Kolonko Franciszek, lat 53, zam. Racibórz
6. Szumiata Ignacy, lat 49, zam. Racibórz
7. Mokrosz Marek, lat 45, zam. Racibórz
8. Marmol Mirosław, lat 29, zam. Racibórz
9. Szczepański Zbysław, lat 62, zam. Racibórz
10. Paciok Jan, lat 73, zam. Racibórz

KWW Ruch Samorządowy Racibórz 2000 
1. Borowik Stanisław, lat 49, zam. Racibórz
2. Domin Danuta Maria, lat 56, zam. Racibórz
3. Gawliczek Marian, lat 53, zam. Racibórz
4. Gołębiowski Andrzej, lat 62, zam. Racibórz
5. Jaroszek Adam, lat 33, zam. Racibórz
6. Marcal Józef Maksymilian, lat 61, zam. Racibórz
7. Moskalik Jan, lat 65, zam. Racibórz
8. Orliński Jerzy Waldemar, lat 59, zam. Racibórz
9. Paliga Janusz Michał, lat 48, zam. Racibórz
10. Popiel Wiesława Elżbieta, lat 40, zam. Racibórz
11. Solich Urszula, lat 51, zam. Racibórz
12. Starok Franciszek Eugeniusz, lat 56, zam. Racibórz
13. Wierciński Zbigniew, lat 49, zam. Racibórz
14. Witek Jerzy, lat 49, zam. Racibórz
15. Zacharko Krzysztof Janusz, lat 36, zam. Racibórz
16. Zieleźny Czesław, lat 55, zam. Racibórz

KWW Mirosława Lenka Razem dla Raciborza
1. Domagała Wojciech, lat 42, zam. Racibórz
2. Koczwara Marian Antoni, lat 55, zam. Racibórz
3. Madera Piotr Karol, lat 43, zam. Racibórz
4. Mądrzyński Marek, lat 44, zam. Racibórz
5. Morka Piotr, lat 48, zam. Racibórz
6. Ostrowicz Witold Cezary, lat 38, zam. Racibórz
7. Rożnowski Witold Aleksander, lat 47, zam. Racibórz
8. Siatkowska Renata, lat 34, zam. Racibórz
9. Sput Jan Franciszek, lat 44, zam. Racibórz
10. Szczygielski Wiesław, lat 43, zam. Racibórz
11. Świerczek Waldemar, lat 38, zam. Racibórz popierany przez DFK
12. Tylka Marek, lat 43, zam. Racibórz
13. Wieder Piotr Józef, lat 45, zam. Racibórz
14. Wyglenda Eugeniusz Henryk, lat 48, zam. Racibórz
15. Żółkiewicz Grażyna Dorota, lat 51, zam. Racibórz

KW Platforma Obywatelska RP
1. Myśliwy Robert Józef, lat 29, zam. Racibórz
2. Wacławczyk Dawid, lat 26, zam. Racibórz
3. Śliwicki Andrzej Ignacy, lat 44, zam. Racibórz
4. Główka Zdzisław Marek, lat 48, zam. Racibórz
5. Strzelczyk Magdalena Barbara, lat 29, zam. Racibórz
6. Tabor Grażyna Jolanta, lat 47, zam. Racibórz
7. Jacheć Krzysztof, lat 43, zam. Racibórz
8. Szyksznian Dariusz Kamil, lat 21, zam. Racibórz
9. Węgrzyk Janina Maria, lat 27, zam. Racibórz
10. Kosowski Paweł, lat 29, zam. Racibórz
11. Drużbicka Aleksandra Maria, lat 26, zam. Racibórz
12. Górska Anna Maria, lat 21, zam. Racibórz
13. Fiołka Oliwia Katarzyna, lat 21, zam. Racibórz
14. Dziedzioch Krzysztof, lat 25, zam. Racibórz
15. Nowak Teresa Anna, lat 55, zam. Racibórz
16. Szczasny Leszek Edward, lat 31, zam. Racibórz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. Ekiert Tadeusz Edward, lat 59, zam. Racibórz
2. Marchwiak Mariusz Andrzej, lat 36, zam. Racibórz
3. Łukoszek Dariusz, lat 28, zam. Racibórz
4. Rolka Aleksandra Urszula, lat 50, zam. Racibórz
5. Kłosek Lucyna, lat 43, zam. Racibórz
6. Kossowska-Hyrczyk Kalina Mieczysława, lat 31, zam. Racibórz
7. Chlebek Jadwiga, lat 67, zam. Racibórz
8. Rudyszyn Mariola Małgorzata, lat 38, zam. Racibórz
9. Grochowski Stanisław Janusz, lat 62, zam. Racibórz
10. Łysakowski Marek, lat 43, zam. Racibórz
11. Skalik Tomasz, lat 22, zam. Racibórz

Komitet Wyborczy TMZR
1. Bedryj Lidia Jadwiga, lat 51, zam. Racibórz
2. Gacek Dariusz Tomasz, lat 42, zam. Racibórz
3. Holecki Łucjan, lat 70, zam. Racibórz
4. Klima Hanna, lat 47, zam. Racibórz
5. Lorenc Jan Stanisław, lat 59, zam. Racibórz
6. Parys Jerzy, lat 52, zam. Racibórz
7. Pazurek Edmund Mikołaj, lat 56, zam. Racibórz
8. Płonka Grażyna Zofia, lat 58, zam. Racibórz
9. Szłapka-Fornalczyk Maria Zofia, lat 58, zam. Racibórz

KWW Porozumienie Obywateli „Razem” 
1. Kordyaczny Czesława, lat 56, zam. Racibórz
2. Kwiatkowski Marcin, lat 30, zam. Racibórz
3. Miketta Aniela, lat 49, zam. Racibórz
4. Pośpiech Roman, lat 35, zam. Racibórz
5. Rohowski Arnold Antoni, lat 65, zam. Racibórz
6. Soroka Magdalena Maria, lat 41, zam. Racibórz
7. Szukalska Teresa, lat 53, zam. Racibórz
8. Tapper Tomasz Kazimierz, lat 42, zam. Racibórz
9. Wiecha Jan, lat 53, zam. Racibórz
10. Woźniak Elżbieta Benona, lat 53, zam. Racibórz

KWW Ruch Obywatelski Raciborza
1. Jendrzejczyk Jadwiga, lat 54, zam. Racibórz
2. Kobiela Krzysztof, lat 51, zam. Racibórz
3. Boryka Małgorzata, lat 48, zam. Racibórz
4. Woźny Helena, lat 62, zam. Racibórz
5. Cuber Józef, lat 54, zam. Racibórz
6. Golec Mieczysława, lat 55, zam. Racibórz

KWW Grzegorza Urbasa 
1. Sękowski Stanisław, lat 26, zam. Racibórz
2. Franczyk Bożena, lat 36, zam. Racibórz
3. Gładkowska Beata, lat 33, zam. Racibórz
4. Samojedna Justyna, lat 26, zam. Racibórz
5. Chowaniec Piotr, lat 37, zam. Racibórz
6. Grębowicz Bogusława, lat 44, zam. Racibórz

KWW Oblicza dla Rozwoju Raciborza
1. Frączek Ryszard, lat 46, zam. Racibórz
2. Wałach Roman, lat 38, zam. Racibórz
3. Wiśniewski Dariusz, lat 36, zam. Racibórz
4. Prusinowski Zygmunt, lat 61, zam. Racibórz
5. Rosół Andrzej, lat 46, zam. Racibórz
6. Kapinos Joachim, lat 46, zam. Racibórz
7. Duda Joachim, lat 56, zam. Racibórz
8. Fiołka Karol, lat 63, zam. Racibórz
9. Błaszczok Piotr, lat 35, zam. Racibórz
10. Kaczmar Bogdan, lat 41, zam. Racibórz
11. Przegendza Jolanta, lat 45, zam. Racibórz
12. Kołek Dorota, lat 57, zam. Racibórz
13. Baranowski Janusz, lat 40, zam. Racibórz
14. Draszczyk Małgorzata, lat 56, zam. Racibórz
15. Palarz-Radecka Judyta, lat 33, zam. Racibórz
16. Szymańska Teresa, lat 52, zam. Racibórz

Okręg Nr 3


KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
1. Klimaszewska Krystyna, lat 45, zam. Racibórz popierana przez TPD
2. Szypowski Mirosław, lat 58, zam. Racibórz
3. Kuśnierz Andrzej, lat 38, zam. Racibórz
4. Sitnikow Halina, lat 53, zam. Racibórz
5. Malczewski Wiesław, lat 62, zam. Racibórz
6. Serafin Zofia, lat 52, zam. Racibórz
7. Żurek Wiesław Stanisław, lat 54, zam. Racibórz
8. Szeliga Mariusz, lat 43, zam. Racibórz
9. Wiśniewska Anna, lat 60, zam. Racibórz
10. Samel Krystyna, lat 47, zam. Racibórz

KWW Mirosława Lenka Razem dla Raciborza
1. Arciemowicz Genowefa, lat 76, zam. Racibórz
2. Galiński Witold Tadeusz, lat 43, zam. Racibórz
3. Gruszka Marek Aleksander, lat 39, zam. Racibórz popierany przez DFK
4. Jureczka Antoni, lat 59, zam. Racibórz
5. Kampka Dariusz, lat 38, zam. Racibórz
6. Konieczny Arkadiusz Bogusław, lat 38, zam. Racibórz
7. Lenk Mirosław, lat 48, zam. Racibórz
8. Leks Piotr, lat 52, zam. Racibórz
9. Maksymczak Wojciech Przemysław, lat 33, zam. Racibórz
10. Niebielska Wiesława Wiktoria, lat 36, zam. Racibórz
11. Sochacki Zenon Czesław, lat 47, zam. Racibórz
12. Stec Jan, lat 60, zam. Racibórz
13. Szydłowski Krzysztof Ireneusz, lat 26, zam. Racibórz
14. Szyjka Beata Lucyna, lat 35, zam. Racibórz
15. Wiśniewski Jerzy, lat 37, zam. Racibórz

KWW „Ponad podziałami”
1. Ludwikowska Regina, lat 58, zam. Racibórz
2. Salik Grzegorz Roman, lat 27, zam. Racibórz
3. Szot Gabriela Maria, lat 54, zam. Racibórz
4. Konieczko Jacek Bolesław, lat 40, zam. Racibórz
5. Solich Gerard, lat 63, zam. Racibórz
6. Marcinkowska Joanna, lat 27, zam. Racibórz
7. Stanosz Ryszard, lat 55, zam. Racibórz
8. Wysocka Elżbieta, lat 34, zam. Racibórz
9. Miczek Mariusz Marcin, lat 22, zam. Racibórz
10. Łomnicka Halina, lat 62, zam. Racibórz

KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Dutkiewicz Katarzyna Maria, lat 33, zam. Racibórz
2. Rapnicki Marek, lat 50, zam. Racibórz
3. Wojtak Wojciech, lat 52, zam. Racibórz
4. Darbah-Kopczyński Piotr Grzegorz, lat 40, zam. Racibórz
5. Pytel Krzysztof, lat 23, zam. Racibórz
6. Ploszka Andrzej Józef, lat 45, zam. Racibórz
7. Grygier Zbigniew, lat 50, zam. Racibórz
8. Prus Zbigniew, lat 30, zam. Racibórz
9. Musioł Weronika, lat 44, zam. Racibórz
10. Zając Piotr Tomasz, lat 36, zam. Racibórz
11. Zygar Aleksandra Natalia, lat 26, zam. Racibórz

KWW Ruch Samorządowy Racibórz 2000 
1. Bauerek Henryk, lat 56, zam. Racibórz
2. Cofała Eleonora, lat 53, zam. Racibórz
3. Dzięcioł Helena, lat 52, zam. Racibórz
4. Jakubowska Bogusława, lat 52, zam. Racibórz
5. Jamicki Jerzy, lat 61, zam. Racibórz
6. Kasprzycki Adam, lat 49, zam. Racibórz
7. Kawalec Janusz, lat 55, zam. Racibórz
8. Kościółek Włodzimierz, lat 52, zam. Racibórz
9. Krzyżek Wojciech, lat 41, zam. Racibórz
10. Manista Anna Ewa, lat 28, zam. Racibórz
11. Muszyński Chrystian Paweł, lat 59, zam. Racibórz
12. Nicz Wiktor, lat 56, zam. Racibórz
13. Osadców Jadwiga, lat 49, zam. Racibórz
14. Pleśniak Eugeniusz, lat 57, zam. Racibórz
15. Sawicki Marian, lat 57, zam. Racibórz
16. Seredyńska Barbara, lat 56, zam. Racibórz

KW Platforma Obywatelska RP
1. Jarosz Artur Mirosław, lat 41, zam. Racibórz
2. Holcer Tomasz Olaf, lat 45, zam. Racibórz
3. Ronin Dariusz Marcin, lat 32, zam. Racibórz
4. Melnarowicz Krzysztof Adam, lat 30, zam. Racibórz
5. Pierzga Józef Wincenty, lat 54, zam. Racibórz
6. Węgrzyk Wojciech Mirosław, lat 27, zam. Racibórz
7. Mielnik Sebastian, lat 25, zam. Racibórz
8. Czech Marek Gabriel, lat 26, zam. Racibórz
9. Szendzielorz Zbigniew Janusz, lat 25, zam. Racibórz
10. Fatyga Krzysztof Wojciech, lat 42, zam. Racibórz
11. Jacheć Kamil Mateusz, lat 20, zam. Racibórz
12. Bosianek Sławomir Jan, lat 27, zam. Racibórz
13. Staroń Józef, lat 42, zam. Racibórz
14. Kaczor Bartosz Marcin, lat 28, zam. Racibórz
15. Plur Izabela Maria, lat 24, zam. Racibórz
16. Rippa Marek Janusz, lat 30, zam. Racibórz

KWW Ruch Obywatelski Raciborza
1. Samorajczyk Jan, lat 51, zam. Racibórz
2. Niedzbała Piotr, lat 35, zam. Racibórz
3. Krzemień Weronika, lat 55, zam. Racibórz
4. Wilusz Marek, lat 34, zam. Racibórz
5. Man Paweł, lat 39, zam. Racibórz
6. Kałdoński Edward, lat 60, zam. Racibórz
7. Kozubek Stefan, lat 38, zam. Racibórz
8. Golec Jan, lat 58, zam. Racibórz

Komitet Wyborczy TMZR
1. Boczoń Leszek Tadeusz, lat 62, zam. Racibórz
2. Chromiec Mariusz Franciszek, lat 31, zam. Racibórz
3. Mainusz Henryk Hubert, lat 51, zam. Racibórz
4. Malinowski Maciej Andrzej, lat 28, zam. Racibórz
5. Nowacki Marek Leonard, lat 46, zam. Racibórz
6. Skop Cezary Aureliusz, lat 49, zam. Racibórz
7. Wyrzykowski Leszek Stanisław, lat 57, zam. Racibórz

KWW Porozumienie Obywateli „Razem” 
1. Adamczyk Agnieszka, lat 30, zam. Racibórz
2. Drozd Piotr Bolesław, lat 26, zam. Racibórz
3. Fleger Jerzy, lat 60, zam. Racibórz
4. Gwozdecki Ryszard, lat 56, zam. Racibórz
5. Kitzinger Helena, lat 58, zam. Racibórz
6. Mederska Emilia, lat 57, zam. Racibórz
7. Mika Stanisław, lat 53, zam. Racibórz
8. Papaj Anna Renata, lat 50, zam. Racibórz
9. Pempuś Danuta, lat 51, zam. Racibórz
10. Porwal Ewa, lat 49, zam. Racibórz
11. Pyrek Teresa Czesława, lat 51, zam. Racibórz
12. Setkiewicz Jolanta Eleonora, lat 55, zam. Racibórz
13. Śnieżek Przemysław Tomasz, lat 20, zam. Racibórz
14. Teresiak Józef, lat 51, zam. Racibórz
15. Wojdała Elżbieta, lat 49, zam. Racibórz
16. Woźny Barbara Agata, lat 36, zam. Racibórz

KWW Oblicza dla Rozwoju Raciborza 
1. Urbas Grzegorz, lat 31, zam. Racibórz
2. Prusinowska Magdalena, lat 29, zam. Racibórz
3. Turkiewicz Antoni, lat 58, zam. Racibórz
4. Praszelik Henryk, lat 52, zam. Racibórz
5. Ekiert Stefan, lat 59, zam. Racibórz
6. Czech Ryszard, lat 45, zam. Racibórz
7. Witkoś Marian, lat 58, zam. Racibórz
8. Sromek Magdalena, lat 45, zam. Racibórz
9. Beracz Wolfgang, lat 62, zam. Racibórz
10. Tytko Janusz, lat 50, zam. Racibórz
11. Subocz Jan, lat 47, zam. Racibórz
12. Rębisz Janusz, lat 47, zam. Racibórz
13. Magdziński Kazimierz, lat 49, zam. Racibórz
14. Jakieła Leszek, lat 26, zam. Racibórz
15. Zielonka Michał, lat 23, zam. Racibórz
16. Frączek Maria, lat 49, zam. Racibórz

/SaM/

- reklama -
- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. Każdy Czytelnik portalu raciborz.com.pl ma prawo do komentarzy pod wszystkimi artykułami, niezależnie od tego kiedy zostały opublikowane na portalu, nawet tymi najstarszymi. Redakcja nie ma wpływu na to co piszą Czytelnicy, chyba, że są to komentarze niezgodne z regulaminem Forum

  2. Wojnar ten człowiek(przepraszam facio) nie powinien startowa w tym roku ponieważ jest niemoralny i nieetyczny.Jako polityk lokalny jego miejsce jest w lamusie no ale on ma charakter syna Dawida (zamordował człowieka) więc uważa, że dobrze postępuje a z drugiej strony zawsze liczy na wazeliniarzy bo coś im skapnie.Jego wybór zależy wyłącznie od sprzedawczyków.

  3. Pierwszy na liście SLD , do dzisiaj d y r e k t o r PUB, pensja ponad 6 000zł i święty spokój, kawka , komputer, jakiś wywiad ,[img]upload/small_2ScreenShot093.jpg[/img]ot cała praca! Dobra bryka, wypasiony. ,,Dba,, o bezrobotnych!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here