„Dziołcha z Krzynowic” chce do sejmiku

„Nie będziemy gorszym Śląskiem” – pod takim hasłem 20

października start swojej kampanii wyborczej do sejmiku

- reklama -

ogłosiła Gabriela Lenartowicz. Będzie się ubiegała o ponowny

wybór w okręgu numer 3 z listy PO. Okręg obejmuje powiaty

ziemskie i grodzkie; raciborski, wodzisławski, rybnicki,

żorski, jastrzębski i mikołowski.

Uzasadniając start w wyborach kandydatka zwróciła uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju całego regionu. – Śląsk to nie tylko aglomeracje, ale także wsie i mniejsze miasta, o których nie można zapominać. Nie można odwracać się od śląskiej historii i tradycji, która właśnie tu ma swoje korzenie – mówiła na spotkaniu Lenartowicz.


Rekomendując kandydatkę, obecny na konferencji senator Antonii Motyczka, podkreślił jej kompetencje i osiagnięcia w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich dla rozwoju regionu. Poseł Henryk Siedlaczek zwrócił uwagę na dotychczasową działalność G. Lenartowicz na rzecz lokalnej społeczności i doświadczenie samorządowe.
Za najważniejsze zadania kandydatka uważa potrzebę dobrego połączenia powiatów okręgu z głównymi szlakami komunikacyjnymi – dotyczy to głównie dostępu do autostrady A4 i budowanej A1, jak również podniesienie rangi ośrodków akademickich, w tym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.


– To nie jest tak, że młodzi nie chcą wiązać swoich planów i aspiracji z miejscem urodzenia. Do tego niezbędne są jednak inwestycje w gospodarkę i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – przekonywał na spotkaniu Robert Myśliwy – lider "Nowej Generacji".

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here