Dorośli z sercem dziecka

Każdy dorosły wspierający swoją działalnością Towarzystwo Przyjaciół Dzieci musi mieć serce dziecka: ufne i otwarte. Jednocześnie od przyjaciela dziecka wymaga się wrażliwości, by umiał dostrzec problem oraz twardości, by mógł sprostać trudnościom.

Działacze, którzy szczególnie wykazali się zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz TPD, zostali odznaczeni Odznaką Przyjaciół Dzieci. 19 października na III Międzyszkolnym Spotkaniu Przyjaciół Dzieci odznaczenie to otrzymały panie: Alina Strzeduła, Anna Płonka i Beata Szyjka. Wręczająca odznaki prezes TPD oddziału miejskiego w Raciborzu, Krystyna Klimaszewska, zaznaczyła, ze jest to odznaczenie o dużym prestiżu i trafia do osób wybitnie zasłużonych.Poza tym za trud włożony w wspieranie akcji na rzecz dzieci, zaangażowanie, cierpliwość i oddawanie siebie dzieciom zostały wyróżnione:
Sabina Chodecko, Barbara Śmieja, Elżbieta Leśmian, Beata Joszko, Teresa Hamczyk, Jarosława Kolorz, Bogusława Małek, Małgorzata Sokołowska, Jolanta Kosel, Danuta Matyja, Agnieszka Litwa, Izabela Rumpel, Joanna Hanslik, Helena Kretek.Do nagrodzonych i zebranych w sali prezes Klimaszewska powiedziała:
Wszyscy, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie są przyjaciółmi dzieci, bo każdy z tu obecnych chce pomagać, wspierać i zmieniać życie na lepsze.
Każdy z empatią podchodzi do problemów cierpienia, walki z chorobą i patologią jakie niesie codzienność.

- reklama -
Obecnie TPD posiada koła prawie we wszystkich szkołach. Ostatnio powstały trzy nowe: w szpitalu, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz w Szkole Podstawowej w Brzeziu.To dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możemy pomagać i realizować misję towarzystwa – powiedziała nam prezes K. Klimaszewska. Chcemy, by na twarzach dzieci gościł autentyczny uśmiech, prawdziwy i trwały, nie tylko od święta. Staramy się dotrzeć do wszystkich grup dzieci potrzebujących wsparcia, dlatego przede wszystkim utrzymujemy kontakty ze szkołami. Tam przez koła TPD, najczęściej prowadzone przez pedagogów szkolnych, łatwo jest dojrzeć problem i starać się zaradzić złu. Poza tym zajmujemy się dziećmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, udzielamy wsparcia dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych.III Międzyszkolne Spotkanie Przyjaciół Dzieci to również okazja do podziękowania społecznikom. Znakomity program artystyczny przygotowany przez dzieci ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu (tańce irlandzki i grecki zdj.3), Szkoła Podstawowa nr 7 w Raciborzu (występ wokalny), Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu (krakowiak (zdj.2), taniec nowoczesny (zdj.5), cza-cza zdj.4.), Gimnazjum nr 2 w Raciborzu (występ wokalny), Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu (występ wokalno-instrumentalny), Zespół Szkół w Krzanowicach (taniec nowoczesny i występ mażoretek), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (teatr ruchu zdj.6)) był wystarczającą formą podziękowania. Tym razem to ofiarodawcy mieli powody do okazania radości.
/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here