konkurs foto MOTYWY ŚLĄSKA 2oo6

Konkurs fotograficzny MOTYWY ŚLĄSKA 2oo6 – Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na charakterystyczne motywy kulturowe Śląska, sprowokowanie postawy twórczej, wskazanie i zaprezentowanie prac o szczególnych walorach artystycznych. Zgłoszenie prac konkursowych do 30 października 2006.

PIERWSZA EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOTYWY ŚLĄSKA 2oo6
I. Cel konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych regionem Śląska, którzy posługują się medium fotografii. Ma służyć propagowaniu oraz promowaniu tego medium jako sztuki w świadomości społecznej.
Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na charakterystyczne motywy kulturowe Śląska, sprowokowanie postawy twórczej, wskazanie i zaprezentowanie prac o szczególnych walorach artystycznych.
Uzyskany w ten sposób materiał fotograficzny mający charakter – dokumentalnego zapisu obserwacji socjologicznej lub autorskiej interpretacji wybranych motywów – wykonany technikami analogowymi lub cyfrowymi – przyczyni się do kształtowania świadomości i wrażliwości plastycznej uczestników oraz odbiorców wystawy.
Planujemy zorganizowanie wystawy pokonkursowej oraz wydanie katalogu z wyróżnionymi pracami.

II. Regulamin konkursu
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących
2. Technika prac jest dowolna, praca pojedyncza lub zestaw maksymalnie 5 zdjęć.
3. Format prac /min.20x30cm i większy/ – w postaci wydruku lub naświetlenia należy przesłać do 30 października 2006 w usztywnionych kopertach na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie:
Konkurs – Motywy Śląska. [decyduje data stempla pocztowego]
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
– imię i nazwisko
– tytuł pracy
– rok powstania i technika

III. Nagrody
Zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne:
I NAGRODA 1500 zł.
II NAGRODA 1000 zł.
III NAGRODA 500 zł.

IV. Terminy
1. Zgłoszenie prac konkursowych do 30 października 2006.
2. Ocena prac – listopad 2006 r.
3. Ekspozycja: otwarcie wystawy – listopad 2006
4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
ZPAF OKRĘG ŚLĄSKI, 40-009 Katowice, Warszawska 5
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać:
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKOW
OKRĘG ŚLĄSKI
40-009 Katowice, Warszawska 5
Tel. 032-2537777
www.zpaf.katowice.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here