PZD rozpoczął akcję utrzymania dróg

Od dziś Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu rozpoczyna akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. Akcja potrwa do 31 marca przyszłego roku. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zarządza drogami powiatowymi oraz utrzymuje drogi wojewódzkie zlokalizowane na terenie powiatu raciborskiego przekazane w utrzymanie na podstawie stosownego porozumienia. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi około 250 km: drogi powiatowe 150 km, drogi wojewódzkie 100 km.

Podobnie jak w poprzednich latach, prace związane z zimowym utrzymaniem dróg prowadzone są przez służby administracyjno – techniczne PZD Racibórz. Starostwo informuje, że przy siedzibie PZD w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3 utworzono bazę sprzętowo – materiałową oraz całodobowy punkt dysponowania sprzętem zimowego utrzymania dróg.

Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędna jest informacja dot. zmian warunków atmosferycznych. Informację taką PZD uzyskuje z lokalnej Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej w Raciborzu oraz z internetowego biura prognoz w Opolu i w Katowicach.

Prace zimowego utrzymania dróg prowadzone będą według standardów określonych Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem zabezpieczone zostały zasłonami przeciwśniegowymi (płotkami i siatką). W terenie ustawionych zostało łącznie 8.250 mb osłon przeciwśniegowych. Powiat zapewnia, że przygotowano niezbędną ilość pługów, solarek, piaskarek, ładowarek. Ponadto nawiązano kontakt z firmami dysponującymi ciężkim sprzętem w przypadku okoliczności wyjątkowo trudnych warunków zimowych. Drogi będą traktowane solą drogową, solanką, a także mieszanką piasku, soli i żużlu.

/SaM/

Informacji o przejezdności dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz udzielać będzie dyżurny zimowego utrzymania dróg – pod nr tel. 032 430 12 41. Pod tym samym numerem telefonu lub też w godzinach pracy PZD Racibórz (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) pod numerem telefonu PZD – 032 414 00 20 można zgłaszać sygnały o braku przejezdności dróg.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here