Dworzec zmieni właściciela

Miasto na poważnie myśli o przejęciu dworca PKP. Pod warunkiem, że w formie własności, a nie dzierżawy, jak to dotąd proponowała kolej. Umożliwi to swobodne rozporządzanie nieruchomością oraz, co ważne, sięgnięcie po fundusze unijne.
Kilka dni temu w Katowicach odbyło się w tej sprawie spotkanie. Według wiceprezydenta Wojciecha Krzyżeka dzierżawa na zaproponowanych warunkach nie wchodzi w grę, tym bardziej, że przedłożony projekt umowy jest dla gminy niekorzystny, ze względu na szereg ograniczeń i wysokie obciążenie kosztowe.

PKP jest w stanie zgodzić się na oddanie budynku pod warunkiem, że gmina zapewni niezbędną powierzchnię dla jej spółek i niezmiennego funkcjonowania obsługi podróżnych.
Kolej bierze pod uwagę możliwość przewłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy, w ramach umorzenia wszelkich zobowiązań podatkowych. Stosowny wniosek czeka na razie u wojewody.

Przejęcie dworca przez miasto w formie darowizny stworzyłoby szansę na wyremontowanie, nieruszanego od czasu powodzi, zaniedbanego obiektu. Po pierwsze pozwoli to miastu na swobodne rozporządzanie nieruchomością, po drugie, co istotne, na sięgnięcie po fundusze unijne.
Gmina ma nadzieję na zagospodarowanie budynku na cele usługowo – handlowe.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here