Aktywne raciborskie środowisko TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje swoje zadania statutowe, wdrażając projekty opracowane przez raciborskich pedagogów.O środki do wykonania niektórych z przedsięwzięć TPD stara się, startując w konkursach ofert na realizację zadań w gminie. W zeszłym roku wygraliśmy 3 konkursy i realizowaliśmy projekty:
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach”, „Świetlica Środowiskowa TPD dla dzieci
z rodzin patologicznych”, Realizacja zadań z zakresu sportu, kultury
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych. Każdy z projektów okazał się trafionym pomysłem, wypełnienie stawianych zadań przyniosło korzyści i adresatom, społeczeństwu i miastu
– podkreśla prezes oddziału raciborskiego TPD Krystyna Klimaszewska.Pierwszy z projektów „Organizacja pozalekcyjnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach” realizowany przez pedagogów: Dorotę Jańską (zdj.1.), Katarzynę Adamek – Chwalczyk nastawiony był na organizację zajęć związanych z terapią edukacyjną, której celem było eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Tu realizowano także elementy profilaktyki uzależnień i komunikacji interpersonalnej. Uczniowie objęci programem pracy świetlicy byli na wycieczce w Parku Wodnym, uczęszczali do kina, na kręgielnię, do muzeum, na basen – wylicza Dorota Jańska.
W czasie zajęć rekreacyjnych starałyśmy się przyswoić dzieciom zasady dobrej organizacji czasu wolnego. Okazuje się, że spędzenie wolnego czasu po lekcjach w sposób twórczy i efektywny staje się dla młodzieży problemem
.Drugi projekt: ” Świetlica Środowiskowa TPD dla dzieci
z rodzin patologicznych” realizowany przez Dorotę Kotwicę i Alinę Strzedułę (zdj.2.) skierowany był do uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym, rozbitych, o niskim statusie materialnym.
Zajęcia miały na celu przede wszystkim zagospodarowanie uczniom czasu wolnego w sposób zdrowy, aktywny, dlatego m.in. zorganizowałyśmy dla dzieci wycieczkę do Wisły i wyjścia w teren w obrębie miasta – mówi jedna z autorek projektu. Ponadto program przeciwdziałał niepowodzeniom szkolnym. Realizowałyśmy profilaktykę uzależnień, prowadziłyśmy terapię mającą na celu podnoszenie poczucia własnej wartości, samoakceptację; naszym zamiarem było tworzyć sytuacje sprzyjające wyzwoleniu pozytywnych emocji poprzez przeżywanie pożytecznych doświadczeń emocjonalno – społecznych.Adresatami trzeciego projektu z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki były dzieci niepełnosprawne. Realizatorki projektu Józefa Kielak i Jarosława Kolorz (zdj.3.) angażowały dzieci niepełnosprawne w realizowanie się w turystyce i aktywnym wypoczynku.
Dzieci skorzystały z wycieczki do Parku wodnego, do Wisły, z wypoczynku w jaskini solnej, z wyjść do kina i na kręgielnię. Brały udział w organizowanych konkursach plastycznych.


Wszystkie projekty zostały wysoko ocenione pod względem ich efektywności oraz atrakcyjności oferowanych form pracy z dziećmi.

/BSp/

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. no to teraz protokół powypadkowy, procentowy uszczerbek na zdrowiu, jak miał przepracowane 5 lat w sumie to renta… jak nie to moze sie obronic w sadzie tym ze przepinal akurat karabinczyk. – wypadek ciężki – kontrola PIP i prokurator na glowie pracodawcy… (sprawdzanie szkolen, badan,itp itd)…

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here