Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Raciborzu informuje o możliwości składania ofert na wykonanie inwentaryzacji obiektów zawierających azbest (dotyczy terenów zabudowy jednorodzinnej).Inwentaryzacji mają być poddane budynki w następujących dzielnicach Raciborza:

Ocice – 721;
Nowe Zagrody i Centrum – 625
Stara Wieś – 431;
Markowice – 480;
Brzezie – 500.

- reklama -

Łączna liczba obiektów: 2757.

Inwentaryzacja powinna zawierać:

– Informację pozytywną lub negatywną o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystania podpisaną przez właściciela budynku – zgodnie z załącznikiem nr 1;
– W przypadku, gdy informacja z punktu 1 jest pozytywna – ankietę oceniającą stan i możliwość bezpiecznego użytkowania azbestu odpowiadającą wymogom – jak w załączniku nr 2 – podpisaną przez wykonującego (z uprawnieniami budowlanymi);
– Zestawienie w formie pisemnej i elektronicznej sporządzone odrębnie dla każdej dzielnicy   wg załącznika nr 3.

WAŻNE: Wykonawca jest zobowiązany posiadać umiejętność rozpoznawania wyrobów zawierających azbest.

Oferta powinna zawierać:

– Proponowany zakres prac (całość lub dzielnice);
– Proponowany koszt brutto za poszczególne elementy od 1 do 2 w odniesieniu do jednego obiektu lub grupy obiektów;
– Termin wykonania.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2007 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta przy ul. Batorego 6 w Raciborzu w pokoju nr 203.

/Cnc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here