Konkurs Wiedzy o Ziemi Raciborskiej

Starostwo Powiatowe w Raciborzu i doradcy metodyczni zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu raciborskiego do udziału w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ziemi Raciborskiej.Konkurs odbędzie się 16 IV 2007 r. o godz. 9.00 w MDK Racibórz ul. Stalmacha 12.
Zgłoszenia 3 – osobowych zespołów, reprezentujących poszczególne szkoły, prosimy nadsyłać do 11 IV 2007 r. na adres II LO w Raciborzu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, tel. 0324155657 lub e-mail: [email protected]Proponujemy konkurs ponadprzedmiotowy w zakresie:
kultura z literaturą i historią, przyroda z geografią, współczesne życie regionu.
Obowiązuje literatura podstawowa:

– Jan Duda, Osobliwości przyrodnicze Raciborza (2001)
i Ścieżki dydaktyczne Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (2002),
Norbert Mika, Sarka Belastova, Wspólne raciborsko – opawskie dziedzictwo (2003),

– Paweł J. Newerla, Opowieści o dawnym Raciborzu (1995),
Janusz Nowak, Związki Raciborza z literaturą polską (1998),

Raciborzanie tysiąclecia. Słownik biograficzny, red. K. Gruchot, G. Wawoczny (2002),

Ewa Wawoczny, Legendy i podania z powiatu raciborskiego /tu: Komentarz do legend
i podań, s. 149 – 209/ (2005).Ponadto oczekujemy, że uczestnicy konkursu wykażą się wiedzą czerpaną z:
lokalnej prasy,
informatorów, folderów itp. wydawnictw gminnych i powiatowych,
wycieczek i spacerów po okolicy.


Źródłem wiedzy o regionie może być również literatura uzupełniająca, np.:

Ryszard Kincel, Joseph von Eichendorff, poeta spod Raciborza (1991),

Kornelia Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko – czeskiego (2001),

Norbert Mika, Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wołoskiego (2003),
Przyroda województwa katowickiego, red. K. Rostański (1997),

Henryk Siedlaczek, Rudy – Mała Wielka Ojczyzna (1999),

Grzegorz Wawoczny, Tajemnice Ziemi Raciborskiej (2003) lub inna pozycja tego autora.


Zadania w części pisemnej (test) i ustnej uczestnicy będą rozwiązywać zespołowo. Odpowiedzi ustne powinny mieć formę prezentacji – z elementami wizualizacji (plakat), jeśli wylosowany temat będzie tego wymagać.


Dla zwycięzców organizatorzy przewidują prestiż i nagrody książkowe.Mamy nadzieję, że proponowana forma krzewienia wiedzy o Raciborszczyźnie po raz kolejny zyska Państwa akceptację i przyczyni się do utrwalenia więzi naszej młodzieży z „małą ojczyzną”.

- reklama -
- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here