KONKURS PLASTYCZNY nt. ekologii

W ramach VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2007 – Zasięg Ogólnopolski organizatorzy zapowiadają pierwszy konkurs palstyczny.

1. Głównym celem Konkursu Plastycznego jest przedstawienie koncepcji (projektu) scenografii scenicznej, która zostanie wykorzystana przez organizatorów podczas Koncertu Galowego VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2007 Zasięg Ogólnopolski.
2. Scenografia powinna wiązać się z głównym celem Festiwalu – upowszechnianiem idei ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
3. W konkursie udział może wziąć każdy rodzaj szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych o charakterze amatorskim.
4. Dopuszcza się maksymalną liczbę 3 osób pracujących przy projekcie.
5.Dopuszczalny materiał to wysegregowane odpady typu tworzywa sztuczne, makulatura, itp.
6. Instalacja powinna się zmieścić na scenie o wymiarach 9m x 5m x 4m (dł., szer., wys.).
7. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zostać sfotografowana lub sfilmowana
i przesłana w formie zdjęć lub filmu wraz z kartą zgłoszenia na adres organizatora w terminie do 11.05.2007 r.
8. Zwycięża tylko jedna koncepcja.
9. Organizator do dnia 15.05.2007 r. poinformuje zwycięzcę konkursu telefoniczne i zaprosi do stworzenia podobnej w sali, na której odbywać się będzie Koncert Galowy Festiwalu.
10. Materiały na stworzenie projektu w Raciborzu zapewnia Organizator, jednak uczestnik zobligowany jest do przedstawienia Organizatorowi listy materiałów, które będą potrzebne do projektu.
11. Organizator zapewnia laureatowi pobyt na Festiwalu – nocleg wraz z całodziennym wyżywieniem dla maksymalnej liczby 4 osób (trzech uczniów wraz z opiekunem)
12. Dojazd do Raciborza uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
13.Nagrodami w Konkursie będzie sprzęt audio – video.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here