REGULAMIN VI Festiwalu Ekologicznego

REGULAMIN VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2007. Zasięg Ogólnopolski

Festiwal odbędzie się w dniach:31 maja – 3 czerwca 2007


ORGANIZATORZY:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU
STAROSTWO POWIATOWE W  RACIBORZU
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ


HONOROWY PATRONAT: minister środowiska, minister edukacji narodowej, wojewoda śląski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Henryk Siedlaczek – Poseł na Sejm RP – Sejmowa Komisja ds. Gospodarki, Bolesław Piecha – wiceminister zdrowia, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Oddział Racibórz.


CELE FESTIWALU:


1.Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego.


2.Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę i wiersz – w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.


3.Uczenie dzieci i młodzieży życia przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią.


4.Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego świata.


5.Realizacja idei ekologicznej w powiązaniu z integracją dzieci i młodzieży sprawnej
z rówieśnikami o różnym stopniu niepełnosprawności.


CZAS TRWANIA FESTIWALU


31 maja -3 czerwca :
zajęcia warsztatowe z zakresu formy utworów poetyckich i sfery tematycznej wiersza,zajęcia doskonalące umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki,  spotkania z przyrodą i zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska.
2  czerwca: 
Konkurs Piosenki Ekologicznej, ogłoszenie listy laureatów Konkursu Piosenki i Wiersza Ekologicznego.
3 czerwca: 
Koncert Galowy Festiwalu.


WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU


1.W dziedzinie piosenki ekologicznej dla solistów i zespołów wokalnych /do 4 osób/ wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:
I.uczniowie szkół podstawowych
II.uczniowie szkół gimnazjalnych
III.uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej /mile widziane utwory autorskie/.
Wymagane są profesjonalne podkłady muzyczne, tzw. półplaybacki zakwalifikowanych piosenek – nagranych na takich nośnikach jak: minidysk, CD, MC, DAT. Dopuszcza się akompaniament, tzw. „na żywo” – rodzaj instrumentarium należy dokładnie określić
w zgłoszeniu.
Ponadto – na przełomie miesięcy  kwietnia i maja odbędą się przesłuchania regionalne:  w Katowicach, Raciborzu, Rybniku, Świdnicy, Warszawie – kwalifikujące do udziału
w Festiwalu (terminy przesłuchań zostaną podane na stronie internetowej organizatora Festiwalu – do końca marca 2007).
Przykładowe tytuły piosenek o treściach ekologicznych wraz i ich autorami proponowane do opracowań konkursowych – zamieszczone są na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu: www.mdk-raciborz.pl
W razie nieuczestniczenia w przesłuchaniach regionalnych – nagrania piosenek wraz
z wydrukowanymi tekstami należy przesłać do 11 maja 2007 roku /termin ściśle przestrzegany/ na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12
47-400 Racibórz
z dopiskiem  „Festiwal Ekologiczny”


Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu  obowiązuje udział w warsztatach wokalnych! – warsztaty są nieodpłatne


Jury Festiwalu, w części określanej jako Konkurs Piosenki Ekologicznej, nagrodzi najlepszych wykonawców i zaprosi do udziału w Koncercie Laureatów. Najlepsze wykonania piosenek konkursowych zostaną zarejestrowane na płycie CD – LIVE wraz z reportażem z warsztatów ekologiczno- artystycznych w wersji VCD, która będzie jednym z efektów rzeczowych Festiwalu.


2.W Konkursie Wiersza Ekologicznego pod hasłem: „Ziemia-nasza zielona ojczyzna” Jury wyodrębni laureatów Festiwalu w następujących kategoriach:
uczniowie szkół podstawowych,
uczniowie szkół gimnazjalnych,
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Wiersza Ekologicznego jest przesłanie trzech wierszy nawiązujących do tematu i wpisujących się w ekologiczną ideę Festiwalu.
Propozycje wierszy – wcześniej niepublikowanych – należy przesłać w kopertach opatrzonych następującymi informacjami:
imię i nazwisko,
wiek autora i typ szkoły, z której się wywodzi.
Termin nadsyłania prac upływa 11 maja 2007 roku /nie należy przekraczać wymienionego terminu/.
Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Stalmacha 12
47-400 Racibórz
z dopiskiem – „Festiwal Ekologiczny” /Konkurs poetyck//i/
Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu obowiązuje udział w warsztatach literackich! – warsztaty są nieodpłatne


Jury Festiwalu nagrodzi najlepsze prace poetyckie, rekomendując je do prezentacji w Koncercie Laureatów.
W ramach Konkursu przeprowadzony zostanie także „Wieczór interpretacji”, którego celem będzie wyłonienie najlepszych recytatorów wierszy ekologicznych nadesłanych na Festiwal.
Kontynuując tradycje poprzednich edycji Festiwalu, organizatorzy jego VI edycji  zamierzają najlepsze wiersze tegorocznego Festiwalu wydać w formie tomiku.


OSTATECZNA LISTA WSZYSTKICH OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESIWALU ZOSTANIE PODANA NA STRONACH INTERNETOWYCH ORGANIZATORÓW FESTIWALU DO DNIA 21.05.2007r.


3.    Głównym konkursom Festiwalu będzie towarzyszył Konkurs Plastyczny na najciekawszy pomysł scenografii scenicznej, którą Organizatorzy wykorzystają podczas Koncertu Finałowego Festiwalu.
 
4.   Decyzją Jury Festiwalu najlepszy uczestnik Festiwalu uhonorowany zostanie nagrodą Grand Prix. Przewidziane są także wyróżnienia a także nagrody rzeczowe min. sprzęt audio – video.


5.   Do prac Jury VI edycji Festiwalu zaproszone zostaną wybitne osobistości polskiej sceny muzycznej i poetyckiej. Dotychczas Festiwal swą obecnością zaszczycili – Elżbieta Zapendowska, Dorota Szpetkowska, Danuta Błażejczyk, Jacek Cygan, Piotr Bukartyk , Leszek Wojtowicz, a także przedstawiciele znaczących w skali kraju  fundacji ekologicznych.


6.    Organizatorzy Festiwalu w sposób szczególny – w myśl wytyczonych celów – zapraszają  do uczestnictwa dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. 
Będą oni klasyfikowani na zasadach ogólnych regulaminu.


 7.   Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na zajęcia warsztatowe i konkursy Festiwalowe na włsny koszt. Organizatorzy wskażą finalistom Festiwalu miejsce adresowe noclegów i zakładu zbiorowego żywienia. Koszt pobytu uczestnika na Festiwalu
(nocleg + wyżywienie) i ewentualnie jego opiekuna oscylować będzie w granicy 150 zł od osoby.


8.   Na czas trwania zajęć warsztatowych Festiwalu jego uczestnicy – dzieci i młodzież –    będą mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną.
9.   Kwota „wpisowego” od jednej osoby, zespołu wokalnego  wynosi 20,00 zł. Należy ją  wpłacić do dnia 11.05.2007r. na konto Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,
ul. Stalmacha 12,
47-400  Racibórz:
BANK SPÓŁDZIELCZY  Oddział Racibórz
Nr rachunku: 11 8475 0006 2001 0011 6134 0001
Z dopiskiem „Opłata wpisowa – Festiwal Ekologiczny” .


10. Przyjmuje się założenie, że w VI edycji Festiwalu nie mogą uczestniczyć zwycięzcy konkursów (pierwsze miejsca) i laureat nagrody Grand Prix V Festiwalu. Zasada jednorocznej karencji będzie obowiązywała również w kolejnych edycjach Festiwalu.


11.Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Festiwalu.


KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I MUZYCZNE FESTIWALU:Elżbieta Biskup
KIEROWNICTWO LITERACKIE FESTIWALU: Andrzej Biskup

FESTIWAL WSPÓŁFINANSUJĄ:Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu,
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu
ZAPLECZE MERYTORYCZNE, TECHNICZNE I BIURO FESTIWALU: Młodzieżowy Dom Kultury
47-400 Racibórz
ul. Stalmacha 12
tel. 032 / 415-23-28
osoby do kontaktu:  Marzena Skupień, Aleksander Frydryszek
      e-mail: [email protected]
WSPÓŁORGANIZACJA FESTIWALU NA ETAPIE REGIONALNYM:
Zespól Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15,
0- 528 Warszawa, tel. 022 628 50 18, fax. 022 629 66 57
e-mail:
[email protected]
Przesłuchania: 26 kwietnia 2007 r.2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ul. Nauczycielska 2,
58 – 100 Świdnica, tel/fax. 074/851-33-30
     e-mail: [email protected]
Przesłuchania: 27 kwietnia 2007 r.


3. Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku, ul. Karłowicza 2b/4,
44 – 200 Rybnik, tel. 032 422 44 34
     e-mail: [email protected]
Przesłuchania: 23 kwietnia 2007 r.


PATRONAT MEDIALNY FESTIWALU:
1.Raciborski Portal Internetowy
2.Radio Katowice
3.TVP Program 3 Katowice
4.Eko i My
5.Przegląd Oświatowy
6.Aura
7.Radio 90
8.Nowiny Raciborskie
9.Raciborska Telewizja Kablowa

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here