Zmieniony system ostrzegania

Zmieniły się obowiązujące rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych i komunikatów
ostrzegawczych.

Aktualnie obowiązujące rodzaje alarmów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2006 r. Nr 191 poz 1415).

 

- reklama -

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE:

 

Rodzaj alarmu : Alarm powietrzny

 

Sposób ogłoszenia alarmu:
akustyczny system ostrzegania – Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty, – Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz jedna sekunda przerwy
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Uwaga ! Ogłaszam alarm powietrzny dla…………………..
wizualny sygnał alarmowy – Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

 

Sposób odwołania alarmu:
akustyczny system alarmowy – Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję alarm powietrzny dla ……………….

 

Rodzaj alarmu : Alarm o skażeniach

 

Sposób ogłoszenia alarmu:
akustyczny system ostrzegania – Przerywany modulowany dźwięk syreny, – Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Ogłaszam alarm o skażeniach ……………. (podać rodzaj skażenia) dla ……………….
wizualny sygnał alarmowy – Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

 

Sposób odwołania alarmu:
akustyczny system alarmowy – Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję alarm o skażeniach dla ……………….

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:

 

Rodzaj komunikatu : Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Sposób ogłaszania komunikatu:
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Osoby znajdujące się na terenie ………………… około godz. ………….
min. ………….. może nastąpić skażenie ……………………..
(podać rodzaj skażenia) w kierunku ……………………. (podać kierunek)

 

Sposób odwołania komunikatu:
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………. (rodzaj skażenia) dla ………………

 

Rodzaj komunikatu : Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Sposób ogłaszania komunikatu:
środki masowego przekazu – Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Rodzaj komunikatu : Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Sposób ogłaszania komunikatu:
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Sposób odwołania komunikatu:
środki masowego przekazu – Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowa: Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję alarm o klęskach ……………………….. dla…………………….

 

Jednocześnie informujemy, że sygnały alarmowe opracowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie Obrony Cywilnej są nieaktualne.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here