IX sesja Rady Powiatu Raciborskiego

19 czerwca w raciborskim starostwie odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Początek obrad o godz. 15:00.PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY POWIATU RACIBORSKIEGO w dniu 19 czerwca 2007 r. godz. 15:00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.
5. Działalność Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach, z uwzględnieniem spraw dot. Powiatu Raciborskiego – wystąpienie radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Gabrieli Lenartowicz.
6. Omówienie sieci i stanu dróg powiatowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2006r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here