Victorie 2007 w Gimnazjum nr 1

Szczgólnym momentem podczas tej uroczystości było wręczenie statuetek Victorii 2007. Są to wyróżnienia przyznawane uczniom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozsławienia imienia szkoły.


- reklama -

W środę 13 czerwca w DK „Strzecha” odbyły się tradycyjne Victorie 2007. Na uroczystość przybyli: Prezydent Raciborza – Mirosław Lenk, Zastępca Prezydenta- Ludmiła Nowacka, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej – Ryszard Wolny, starszy wizytator KO – Marzena Majorek oraz prezes ZNP -Grażyna Żółkiewicz. Szczgólnym momentem podczas tej uroczystości było wręczenie statuetek Victorii 2007. Są to wyróżnienia przyznawane uczniom, którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozsławienia imienia szkoły. Nie tylko zdobywali laury w konkursach przedmiotowych i sportowych, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i społeczności lokalnej, a ich uczniowskiej postawie niczego nie można zarzucić.

Laureatami tegorocznych Victorii zostali: Julia Pawlak, Wioleta Lis, Barbara Wycisk, Maja Lipowska, Emilia Pacułt, Dobrawa Frączek, Olivia Ogińska, Dariusz Skonieczny, Aleksander Szymanek i Jan Sochiera. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Oto ich krótkie charakterystyki:

Aleksander Szymanek – jest pasjonatem literatury fantastycznej i gier RPG. Interesuje się również kulturą średniowieczną. Należy do bractwa wczesnośredniowiecznego oraz klubu miłośników fantastyki. Jest wzorowym, sumiennym i bardzo pracowitym uczniem, utalentowanym w przedmiotach ścisłych. Reprezentując naszą szkołę w wielu konkursach matematycznych, fizycznych i chemicznych, osiągał znaczące sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet międzynarodowym.

Barbara Wycisk – jest wzorową i sumienną uczennicą. Zawsze wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Jest osobą bardzo wrażliwą i zawsze chętnie pomaga osobom potrzebującym. Z wielkim zapałem angażowała się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Była inicjatorką i współorganizatorką wielu akcji charytatywnych, aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim . Jej prawdziwą pasją jest literatura, film i teatr. W powiatowych i wojewódzkich konkursach polonistycznych, recytatorskich i teatralnych, osiągała znaczące sukcesy . Prowadziła też Dni Otwarte dla szóstoklasistów oraz Victorie 2006 i 2007.

Olivia Ogińska – jest wzorową uczennicą. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Jest bardzo pracowita i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Jej prawdziwą pasją jest taniec towarzyski. Bardzo ceni sobie przyjaźń i czas wolny od zajęć chętnie spędza
w gronie przyjaciół. Lubi czytać książki i malować. Osiągała znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach z języka polskiego. Wielokrotnie brała udział w zawodach lekkoatletycznych, uzyskując miejsca na podium. Przez trzy lata działała w Samorządzie Uczniowskim i reprezentowała naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Dobrawa Frączek -jest skromną i bardzo wrażliwą uczennicą. Od kilku lat swój wolny czas poświęca na bezinteresowną pomoc osobom niepełnosprawnym. Zawsze chętnie angażuje się w akcje charytatywne organizowane przez nasze gimnazjum. Jej wielką pasją jest muzyka i teatr. Pięknie gra na skrzypcach. Co roku
brała udział w konkursach teatralnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uczestniczyła w wielu szkolnych uroczystościach. Jest zawsze pełna energii i optymizmu, a swym entuzjazmem potrafi zachęcić innych do działania.

Maja Lipowska – jest bardzo ambitną i pracowitą uczennicą. Osiąga wysokie wyniki w nauce, a jej postawie uczniowskiej niczego nie można zarzucić. Jest lubiana przez rówieśników
i nauczycieli. Kocha przyrodę i zwierzęta. Angażowała się w działalność ekologiczną, uświadamiając innym konieczność dbania o środowisko naturalne naszego regionu. Osiągała sukcesy w wojewódzkich i powiatowych konkursach z biologii oraz ekologii. Chętnie angażowała się w pracę na rzecz szkoły.

Dariusz Skonieczny – jest pełnym energii i optymizmu wybitnie utalentowanym sportowcem. Jego życiową pasją jest gra w koszykówkę. Każdą wolną chwilę spędza na boisku lub sali gimnastycznej. Reprezentował naszą szkołę w drużynowych zawodach w piłce siatkowej, koszykowej oraz tenisie stołowym. Swoją fantastyczną grą zwrócił uwagę trenerów koszykówki podczas zawodów wojewódzkich. W szczególny sposób przyczynił się do tego, że nasza drużyna koszykarzy po raz pierwszy dotarła do półfinałów wojewódzkich

Wioleta Lis – jest wzorową, ambitną i bardzo pracowitą uczennicą. Odznacza się skromnością oraz wysoką kulturą osobistą. Dała się poznać jako redaktorka szkolnej gazety, której artykuły zamieszczane były również w lokalnych mediach. Swych sił próbowała także w konkursie polonistycznym, osiągając ogromny sukces na szczeblu wojewódzkim. Jest także współtwórczynią reportażu o tematyce społecznej, który został nagrodzony w konkursie ogólnopolskim

Julia Pawlak – jest energiczną, optymistycznie nastawioną do życia dziewczyną. Swoją radością i pogodą ducha zjednuje sobie wielu przyjaciół. Brała udział w wielu konkursach recytatorskich, prezentując wiersze w języku polskim i niemieckim. Uczestniczyła w wielu uroczystościach szkolnych, chętnie współpracowała z rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec. Stale organizowała akcje pomocy dla zwierząt z raciborskiego schroniska. Wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w zawodach tenisa stołowego.

Emilia Pacułt – jest osobą bardzo wrażliwą i zawsze chętnie pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Od kilku lat aktywnie pracuje jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej „Przystań”. Systematycznie pomaga młodszym dzieciom w nauce, organizuje dla nich atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Angażuje się też w działalność charytatywną w naszej szkole. Osiąga również sukcesy w konkursach plastycznych i ekologicznych.

Jan Sochiera – jest wzorowym i bardzo ambitnym uczniem. Dzięki optymizmowi i radości życia potrafi zjednać sobie wielu przyjaciół. Ma duże poczucie humoru i zawsze uparcie dąży do celu. Uwielbia jeździć na nartach i żeglować. Wolny czas spędza na czytaniu książek. Jest miłośnikiem literatury fantastycznej. Dzięki pracowitości i zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych osiągnął ogromne sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here