Nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, póz. 658 ).

Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych i osób fizycznych działających w obszarze pomocy społecznej oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2005 r. o pomocy społecznej. Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody), należy składać do Wojewody Śląskiego w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2007 r.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here