Nabór do Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach ogłosił procedurę rekrutacji do służby w Policji na terenie woj. śląskiego.

Planowane przyjęcia kursantów pionu prewencji mają nastąpić 10 września 2007r.Służbę może podjąć:
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
– nie karany i korzystający w pełni praw publicznych,
– posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
– posiadający zdolność psychiczna i fizyczną do służby w formacjach uzbrojonych- podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej,
– mężczyźni muszą mieć uregulowany stosunek do służby woskowej.Formularz kwestionariusza osobowego oraz szczegółowe informacji można otrzymać w komórkach kadrowych komend lub na stronie www.policja.katowice.plSkładanie podań na podany termin przyjęcia został określony od 6 do 17 sierpnia 2007r.Wymagane dokumenty:
– pisemne podanie o przyjęcie,
– wypełniony kwestionariusz osobowy,
– odręcznie napisany życiorys,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– zaświadczenie o niekaralności,
– dowód osobisty i książeczkę wojskową.Oferta skierowana jest głównie do kandydatów, którym nie udało się zaliczyć jednego z etapów w poprzednim naborze do dnia 05 sierpnia 2007 r. (nie dotyczy „multiselektu”)Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu na dzień dzisiejszy posiada 14 wakatów i z zainteresowaniem oczekuje na kandydatów do służby w Policji. Wszelkie informacje o naborze można uzyskać pod nr tel. 032 4594222 lub osobiście w Raciborzu przy Placu Wolności 8, od poniedziałku – piątku w godz. 08 – 15.00 w pokoju nr 23.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here