Bulwary z dziesięcioma „parkami”

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji bulwarów nadodrzańskich.

Chodzi o teren położony nad Odrą: od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej (strona Parku Zamkowego). Opracowanie miało spełniać funkcję rekreacyjno – sportową z uwzględnieniem tras biegowych, ścieżek zdrowia, ścieżki rowerowej i pieszej, ławek czy placu zabaw. Koncepcja miała zakładać budowę przystani na Odrze, skomunikowanie z ul. Rudzką, dojazd od strony OSiR-u.Na konkurs wpłynęły dwie prace. Komisja konkursowa, której przewodniczył wiceprezydent Wojciech Krzyżek, postanowiła przyznać dwie nagrody. Pierwsza, 10 tys. zł, trafiła w ręce pracowni „Inwestprojekt”. Autorem projektu jest Zdzisław Męczarski. Trzecią nagrodę w wysokości 5 tys. zł, przyznano firmie „Ploart”, gdzie autorem projektu jest Alina Pająk (do niedawna szefowa Wydziału Inwestycji i Urbanistyki magistratu). Drugiej nagrody nie przyznano.Zdaniem autora zwycięskiej koncepcji, nie można było w opracowaniu pominąć związku z terenami znajdującymi się poza granicami konkursu. Zaproponował również kierunki zagospodarowania terenów sąsiednich oraz propozycje funkcji dla otoczenia. Założono strefowanie terenu według „parków tematycznych”: park rzeki Odry, historyczny, sportowy, park bobasów, park dziecięcy, słoneczny, wędkarski, rowerowy, wojskowy i jeździecki.Elementami łączącymi poszczególne „parki” są ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, układy zieleni wysokiej i niskiej. Tereny o funkcji wymagającej dozoru lub wydzielania, otoczono ogrodzeniami. Obsługę komunikacyjną autor proponuje prowadzić po zmodernizowanym układzie drogowym. Założono docelową poprawę stanu czystości Odry oraz podwyższenie jej poziomu o około dwa metry przez budowę jazu przed połączeniem z kanałem Ulgi.Park rzeki Odry objąć ma przystań kajakową ze sceną letnią, pawilon gastronomiczny z hangarami wioślarskimi, tarasami widokowymi, widownią koncertową, przystanią motorową (łodzie motorowe, rampa wodująca), ciągami pieszymi w kierunku mostu na ul. Piaskowej i wyrobisk pożwirowych na Ostrogu, istniejącym Mostem Zamkowym i kładką dla pieszych.


Przystań ze sceną

- reklama -


Zintegrowany ciąg pieszych


Pawilon handlowy

Park historyczny obejmie zespół urbanistyczny Zamku Piastowskiego oraz browaru. Sportowy przewiduje zmodernizowane istniejące boiska treningowe, korty, lodowisko, stadion miejski z możliwością wejścia od strony południowej i północnej. Zakłada też zbudowanie kładki łączącej koronę stadionu, planowany aquapark oraz wellness.Wellness
W parku bobasów mają się znaleźć place zabaw, parkingi i rampa dojazdowa do przystani. To także tutaj swój początek znajdzie ciąg dla pieszych. Park dziecięcy obejmie place zabaw dla starszych dzieci, skate park, plac sportowy (początek ścieżki zdrowia i ścieżki rowerowej), pawilony handlowe, wejście do parku słonecznego, pawilon wejściowy na stadion od strony wschodniej. W parku słonecznym znaleźć się mają dwie plaże: piaszczysta i trawiasta, otwarte wiaty drewniane. Całość ma zostać ogrodzona. Park wędkarski objąć ma drewniane pomosty wędkarskie oraz tereny zielone dla wędkarzy z możliwością rozbicia namiotów. W rowerowym znajdą się ścieżki rowerowe (czytaj także Raciborzanie walczą o ścieżki rowerowe), przewiduje się także budowę terenowych urządzeń do ekstremalnej jazdy rowerami wyczynowymi (realizacją mają się zająć kluby rowerowe na terenie wydzierżawionym do prowadzenia wyczynowej działalności sportowej). Park wojskowy objąć ma strzelnicę sportową wraz z zapleczem i ogrodzeniem, tereny gier i ćwiczeń (przeszkody, parki linowe, paintball). Natomiast w parku jeździeckim przewiduje się stajnie i ujeżdżalnie, parkur, parking.
Kliknij, aby powiększyć obraz

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here