Wspólna straż miejska Raciborza i Krzyżanowic

0

Z takim pomysłem wójt Krzyżanowic zwrócił się do prezydenta Raciborza już na początku czerwca. Na wczorajszej sesji (29 sierpnia) radni temat podjęli i uchwałę przegłosowali. Porozumienie zawarto na podstawie art. 3.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych: „Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji, porozumienie o utowrzeniu wspólnej straży. ustala się w nim w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zaiteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin straży i której straż będzie podlegać”.

Najbliżej, podobne rozwiązanie zastosowano w Wodzisławiu Śląskim. Tamtejszą straż współtworzą gminy Wodzisław Śląski, Mszana, Lubomia, Godów, Kornowac. Zgodnie z zawartym między nimi porozumieniem gminy partycypują w kosztach utrzymania straży miejskiej proporcjonalnie do ilości etatów niezbędnych do patrolowania własnej gminy. Wpływy finansowe z grzywien będą stanowić dochód gminy, na której terenie zostały nałożone.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here