Przed rozpoczęciem roku szkolnego

Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim.Zdaniem marszałka dobre funkcjonowanie szkół województwa śląskiego wymaga odpowiedniego dostosowania ich oferty do rynków lokalnych. Głównym problemem jest bowiem powtarzanie się kierunków kształcenia w różnych typach szkół, co powoduje wśród nich niekorzystną konkurencję – mówił podczas narady poświęconej organizacji nowego roku szkolnego.
Marszałek Janusz Moszyński przedstawił także najbliższe plany rozwoju szkół. Należą do nich racjonalizacja rozmieszczenia sieci szkół policealnych.
Zarząd Województwa Śląskiego zamierza powołać także w przyszłym roku Państwową Wyższą Szkołę w Jaworznie oraz Regionalne Studium Kształcenia Ustawicznego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Marszałek podkreślił także, że Zarząd Województwa będzie wspierał inicjatywy szkół dotyczące współpracy edukacyjnej z placówkami regionów partnerskich z krajów Unii Europejskiej. Zachęcał także do sięgania po pieniądze unijne. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 województwo otrzyma 700 mln euro. To wsparcie unijne można wykorzystać m.in. na podnoszenie jakości systemu edukacji.

- reklama -Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych było także okazją do złożenia podziękwań.
Marszałek podziękował za pracę m.in. Stanisławowi Dariuszowi Wojdale dyrektorowi likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here