Radni podzielili dodatkowe środki z PFRON-u

Podzielono ponad 293 tys. zł. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowania…Podział objął: dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (60 tys. zł), dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (110 tys. zł), dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (ponad 43 tys. zł), dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (80 tys. zł).

Osoby niepełnosprawne, mające orzeczony stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką, mogą skorzystać z tychże dofinansowań.

/SaM/

Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przy ul. Grzonki 1, tel. 0 32 415 20 28 lub 0 32 415 94 62.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here