Dofinansowanie kosztów kształcenia

Pracodawcy, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywanej pracy lub nauki zawodu przysługuje dofinansowanie ich kosztów kształcenia. Dofinansowanie to przyznawane jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
Pracodawca, by ubiegać się o dofinansowanie musi złożyć wniosek o dofinansowanie w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie później jednak niż do 30 listopada, dołączyć do wniosku kopii potwierdzeń, że osoba ucząca młodocianego pracownika posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego, umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego.

/SaM/

Wzór wniosków oraz procedura dotycząca dofinansowania znajduje się na stronie internetowej www.bipraciborz.pl w zakładce „procedury”. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, pok. 303. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 0-32/ 7550 797.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here