Można się przyjrzeć planowi zagospodarowania przestrzennego

Magistrat wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka na Płoni.Plan dostępny jest od 18 października do 16 listopada w godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 11.00 do 15.00, w środy w godz. od 11.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 12.00 w pokoju nr 207 raciborskiego magistratu.

/SaM/

Zgodnie z przepisami każdy może wnieśc uwagi do projektu. A te należy składać do preyzdenta na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here