Można się przyjrzeć planowi zagospodarowania przestrzennego

0

Magistrat wyłożył do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Adamczyka na Płoni.Plan dostępny jest od 18 października do 16 listopada w godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 11.00 do 15.00, w środy w godz. od 11.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 12.00 w pokoju nr 207 raciborskiego magistratu.

/SaM/

Zgodnie z przepisami każdy może wnieśc uwagi do projektu. A te należy składać do preyzdenta na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here