Raciborski Informator Miejski: Przebudowa skrzyżowania w Raciborzu

Zarząd Województwa Śląskiego zawarł porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice i Raciborzem.Dotyczy ono przebudowy skrzyżowania ulic Kozielskiej (DK 45) – Głubczyckiej (DK 45) – Londzina (DW 935) – Mariańskiej i Mikołaja (drogi gminne).W 2006 roku dzięki staraniom Raciborza i Województwa Śląskiego sporządzona została dokumentacja przebudowy skrzyżowania, które z racji położenia na drodze krajowej znajduje się w kompetencjach GDDKiA.

Niezbędne ustalenia techniczne z zarządcą drogi zostały dokonane już na etapie formułowania założeń projektowych. Istotnym czynnikiem była m.in. kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kwietniu br. przedstawiciele trzech zainteresowanych stron przyjęli założenia do porozumienia regulujące kwestię prowadzenia i finansowania przebudowy, czyli pozwolenie na budowę i zlecenie wykonania robót. Strony ustaliły, że koszty, jakie zostaną poniesione przy tej inwestycji, zostaną rozłożone – w równych częściach – pomiędzy Województwo Śląskie, Racibórz i GDDKiA.

Zawierając porozumienie Województwo Śląskie zobowiązało się do sfinansowania w latach 2007-2008 części stanowiącej 1/3 kosztu brutto, czyli – jak wynikło z szacunkowych danych – 1 410 344 zł. Środki te zostaną zabezpieczone w planie inwestycji i remontów po dokonaniu wyboru wykonawcy przebudowy.

Przebudowa ma na celu przede wszystkim poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu, zwiększenie płynności ruchu a przez to zmniejszenie uciążliwości dla środowiska.

Rondo będzie podwójne typu nerka. Przyjęte rozwiązanie – „wydłużenie wyspy” pozwoli na skomunikowanie przesuniętego wlotu ul. Mariańskiej oraz ul. Mikołaja. Zaprojektowane zostało zatem rondo jednopasmowe z nieprzejezdnymi wyspami środkowymi tworzącymi wizualną przeszkodę dla poruszających się pojazdami. Ze względów funkcjonalnych wyspy otoczone zostały przejezdnymi pierścieniami z kostki kamiennej. Wloty na rondo będą dla ulic Londzina, Kozielska, Głubczycka, Mariańska oraz Mikołaja. Prawoskręt z ul. Londzina w ul. Kozielską realizowany będzie poza jezdnią ronda pasmem oddzielonym wyspą. Miejsca postojowe przewidziano w obszarze usługowo- handlowym na ul. Londzina.

/Artykuł zaczerpnięto z Raciborskiego Informatora Miejskiego nr 4/2007/

Zobacz cały numer – pobierz Raciborski Informator Miejski nr 4.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here