Konferencja Inkubatora Organizacji Pozarządowych

Inkubator Organizacji Pozarządowych w Raciborzu zaprosza na konferencję, która odbędzie się 22 października. Program:

godz. 18.00 – 19.00 prezentacje:

- reklama -

* Inkubator Organizacji Pozarządowych wobec problemów III sektora w Raciborzu; Piotr Dominiak, Inkubator Organizacji Pozarządowych w Raciborzu.

* Prezentacja działań Partnerstwa na Rzecz Profesjonalizacji III Sektora; Anna Nowicka, Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS

* Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Kinga Zglinicka, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku

* Aktywność społeczna młodych raciborzan oraz wolontariat w raciborskich organizacjach pozarządowych w perspektywie empirycznej; Grzegorz Dutka, pracownik Instytutu Studiów Społecznych Państwowej Wyżeszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego; Iwona Cejmer, Centrum Wolontariatu w Raciborzu

godz. 19.00 – 20.00 Bankiet

godz. 20.00 – 21.00 Koncert zespołu Czteropack


Konferencja będzie miała miejsce w sali kameralnej Domu Kultury „Strzecha”.

Więcej informacji szukaj na www.iop-raciborz.pl

Inkubator jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

Inkubator Organizacji Pozarządowych to miejsce stworzone dla organizacji społecznych oraz grup nieformalnych, poszukujących profesjonalnego wsparcia w obszarze funkcjonowania III sektora.

W Inkubatorze Organizacji Pozarządowych pomoc mogą otrzymać wszyscy Ci, którzy chcą sformalizować aktywną grupę w której działają, chcą zwiększyć potencjał swojej organizacji, chcą się dowiedzieć jak pozyskiwać fundusze na działalność, chcą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, szukają partnera do swoich działań, chcą uzyskać informacje o programach Unii Europejskiej, potrzebują zaplecza technicznego dla działań swojej grupy.

Inkubator Organizacji Pozarządowych to także sprawdzony model integracji środowiska organizacji pozarządowych, sprzyjającej nawiązywaniu współpracy wewnątrz i międzysektorowej oraz tworzenia lokalnych partnerstw realizujących konkretne przedsięwzięcia i potrzeby oraz rozwiązujących problemy swoich społeczności.

OFERTA INKUBATORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

POMOC TECHNICZNA:
– miejsce spotkań dla organizacji (sala konferencyjna),
– możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera z dostępem do Internetu, drukarki, ksera, telefonu i faksu.

INFORMACJE:
– dostęp do aktualnych informacji istotnych dla III sektora,
– dostęp do literatury fachowej i specjalistycznych publikacji.

PORADNICTWO w zakresie:
– zasad zakładania stowarzyszeń lub fundacji,
– prawnych aspektów funkcjonowania organizacji,
– Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
– uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
– pisania projektów i wypełniania wniosków o dotacje,
– funduszy europejskich,
– źródeł finansowania organizacji pozarządowych,
– tworzenia partnerstw międzysektorowych,
– spółdzielczości socjalnej.

OPIEKA MERYTORYCZNA:
– opracowanie planu rozwoju organizacji,
– analiza mocnych i słabych stron organizacji,
– analiza szans i zagrożeń w funkcjonowaniu organizacji,
– pomoc w opracowaniu misji organizacji.

SZKOLENIA:
– zarządzanie organizacją pozarządową,
– przygotowanie wniosku o dotacje,
– zarządzanie projektami,
– umiejętności interpersonalne,
– zarządzanie finansami,
– pozyskiwanie funduszy na działalność,
– księgowość dla NGO,
– NGO jako pracodawca,
– animacja środowiska lokalnego,
– public relations,
– koordynowanie pracy wolontariuszy,
– tworzenie partnerstw,
– prawne aspekty funkcjonowania NGO`s,
– budowanie relacji z partnerami społecznymi.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here