Kuźnia Raciborska: Obchody Święta Niepodległości

12 listopada w Kuźni Raciborskiej odbyły się uroczyste obchody 89. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystościach udział wzięły władze miasta, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów uczniowskich, organizacji pozarządowych oraz kilkunastoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Przy akompaniamencie orkiestry dętej, korowód przeszedł ulicami Świerczewskiego, Arki Bożka, Kościelną przed Pomnika Zwycięstwa znajdującym się na Placu o tej samej nazwie.

- reklama -

 

 

 

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała Burmistrz Rita Serafin. W swym wystąpieniu powiedziała:
– Rok 1918 był rokiem szczególnym w dziejach Europy, a dzień 11 listopada był dniem wyjątkowym w historii Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych, Polska odzyskała niepodległość i upragnioną wolność, którą okupiła milionami ofiar, cierpieniem i zniszczeniami.
Po 89 latach wracamy myślami do chwili, w której miliony mieszkańców tworzącej się II Rzeczypospolitej mogło głośno powiedzieć „Nasz Kraj”. Ten szczególny dzień skłania do refleksji nad wartościami, które dla człowieka mają znaczenie wyjątkowe – miłością, wolnością, poświęceniem, wiarą, patriotyzmem, honorem. Dla nas – Polaków – słowa te mają wymiar niepowtarzalny – łączą nas, bez względu na to, gdzie mieszkamy – w Niemczech, Anglii, Irlandii czy Ameryce. To solidne korzenie naszego poczucia narodowego oraz wartości duchowych i materialnych naszej kultury.

 

 

 

 

Na nas, wolnych obywatelach wolnego państwa, spoczywa obowiązek pielęgnowania tych wartości, o które walczyli nasi przodkowie. Dzisiejsze czasy nie wymagają od nas wielkich poświęceń – przelewu krwi czy obrony granic. Żyjemy dzisiaj w czasach pokoju, mówimy po polsku, chodzimy do polskiej szkoły, uczymy się historii kraju rodzinnego, widzimy w klasach i urzędach godła narodowe. W XXI wieku miłość ojczyzny to uczciwość, rzetelna praca, zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność w życiu publicznym, dbałość o język ojczysty w mowie i w piśmie, troska o rodzinę, szacunek dla tradycji, dla wartości narodowych i chrześcijańskich oraz zdolność ponoszenia codziennych ofiar. Przywiązanie do lokalnej ojczyzny to pamięć o przodkach, kwiaty i znicz zapalony na ich grobach, łopocząca flaga, poszanowanie symboli narodowych, modlitwa za zmarłych, zainteresowanie rodzimą kulturą i historią. Patriotyzm to praca nad wychowaniem i ukształtowaniem postawy młodego obywatela oraz praca nad wizerunkiem Polaka poza granicami kraju, który tworzymy my sami, ale także organizacje społeczne, media, szkoła, Kościół i dom.
W dzisiejszym świecie kosmopolityzmu, wyjazdów i emigracji zarobkowych, nietrudno zatracić więzi łączące z domem i z Ojczyzną. Temat ten zdominował prace w konkursie literackim dla młodzieży „Miejsce mojej przyszłości” zorganizowanym z okazji 40 rocznicy nadania praw miejskich Kuźni Raciborskiej. Jedna z nagrodzonych gimnazjalistek napisała: „Kochana Polsko! (…) Miejsce mojej przyszłości będzie tam, gdzie będzie moja rodzina, gdzie będę się dobrze czuła, gdzie po prostu będę szczęśliwa. Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Przecież Ty nie chcesz dla Polaków niczego innego jak tylko ich szczęścia. Jedno mogę Ci obiecać: obojętnie gdzie będę, nie zapomnę o Tobie i nie będę się wstydziła swojego pochodzenia. Ciągle się zastanawiam co ze mną… i wierzę, że dokonam słusznego wyboru”. Nam, pokoleniu starszych i pamiętających ciężkie okresy, jakie przeżywał nasz kraj w minionym stuleciu, pozostaje mieć nadzieję, że młode pokolenia będą zawsze pamiętać, kim jest dla naszych narodowych korzeni Bóg, co to jest Honor i gdzie jest ich Ojczyzna.

 

 

 

 

Zapalonym zniczem, złożonymi kwiatami i modlitwą oddajmy dzisiaj cześć tym, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju, którzy dbali o polski język, szkoły i kościoły, którzy podtrzymywali zapał i nieśli pokrzepienie serc, jak pisarz Jan Lechoń w wierszu do rodaków: „Budź ospałych: niech głosem Twoim mówi cały Tysiąc lat krwi i potu, i tej ziemi chwały, i marzenia poetów, mogiły żołnierzy”.
Po okolicznościowym przemówieniu liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Następnie w kościele p. w. św. Marii Magdaleny odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich mieszkańców gminy z okazji 40. rocznicy nadania praw miejskich Kuźni Raciborskiej. Eucharystii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Gliwickiej, bp Jan Wieczorek.

/Cancer/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here