Eunomia

0

W jedenastym numerze miesięcznika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu „Eunomia” Jan Nowak rozmawia z rektorem PWSZ Michałem Szepelawym.
Na łamach ostatniego numeru ,Eunomii” został opublikowany wywiad dr. Jana Nowaka z rektorem PWSZ prof. Michałem Szepelawym, w którym to profesor obszernie przedstawił swoją wizję kierowania Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.

 


„Stawiamy zdecydowanie na rozwój Uczelni, jednakże podstawowym jego warun­kiem jest rozbudowa bazy PWSZ. W stu procentach wy­korzystujemy posiadaną obecnie bazę, zatem nie mamy już rezerw. Potrzebne są kolejne budynki dydaktyczne. (…) Jak wiadomo, chcemy w najbliższym czasie uruchomić dwa nowe kierunki: budownictwo i rolnictwo. Starania są bardzo zaawansowane, ale musimy posiadać gwarancję, że uda się nam wydatnie poszerzyć bazę lokalową. (…)”


 


W wywiadzie profesor odniósł się również do naboru. „Nie chciałbym zapeszyć, ale mogę powiedzieć, że na razie nasza Uczelnia nie ma kłopotów z naborem, mimo że na horyzoncie pojawił się niż demograficzny, a konkurencja na rynku kształcenia wyższego jest, jak wiadomo, olbrzymia. (…) W minionym pięcioleciu już ukształtowaliśmy, głównie dzięki trafnym decyzjom Pana Rektora Raczka, szereg rozwiązań, służących „przyciąganiu” poten­cjalnych studentów na naszą Uczelnię. Świetną wizytówką PWSZ są liczne sukcesy naukowe, sportowe i kulturalne.(…) Nasze wieloletnie doświadczenia edukacyjne (nie tylko te, które związa­ne są ściśle z działalnością PWSZ, ale także wcześniejsze, a wiec Studium Nauczycielskie i Kolegium Nauczycielskie) dają Uczelni mocną pozycję przede wszystkim w regionie, ale także w kraju. Będziemy te pozycję umacniać. (…)


Naszym wielkim atutem jest wielokierunkowość. Nie koncentrujemy się na jakiejś jednej dziedzinie, jak to się dzieje w niektórych uczelniach pub­licznych i prywatnych, lecz staramy się harmonijnie rozwi­jać kierunki bardzo różnorodne. Niezwykle trafną decyzją było na przykład uruchomienie kierunku automatyka i ro­botyka, bowiem zachodnioeuropejski rynek pracy jest otwarty na przybywających z Polski inżynierów (trend ten jest widoczny szczególnie w Niemczech). W dalszym ciągu będziemy skrupulatnie analizowali sytuację na rynku pracy w Polsce, aby skutecznie reagować, modyfikując odpowied­nio profile kształcenia. Pójdziemy w kierunku utworzenia specjalności, które wyposażą absolwentów w umiejętność samozatrudnienia, tworzenia dla siebie i innych miejsc pra­cy. Jest tu bardzo popularna ostatnio w krajach zachodnich tendencja w edukacji na poziomie wyższym. (…)”

Redaktor J. Nowak nie zapomniał m.in. zapytać o ocenę przygotowania kadry dydaktyczno – naukowej. W odpowiedzi odnotował: „Posiadamy świetną kadrę. (…) Nasza Uczelnia tworzy już własną kadrę (czego i ja jestem przykładem). Ale wy­stępuje także zjawisko inne: wiele osób z różnych ośrodków akademickich chce pracować w Raciborzu. To najlepiej świadczy o marce, jaką zdążyliśmy sobie wyrobić.”Wśród innych tematów „Enomii” na uwagę zasługuje artykuł dra Henryka Fojcika „Z historii kształcenia nauczycieli sztuki”, który analizuje mimetyczną koncepcję kształcenia artystycznego typowego dla okresu1934 – 1945. Autor prowadzi analizę celów, treści i zasadniczych zaleceń dla nauczyciela i ucznia. Skupia uwagę na „ukazaniu głównych elementów koncepcji jako konsekwencji określonych założeń, których główne źródła tkwiły w sztuce – w praktyce artystycznej oraz poglądach estetycznych.”

Ważną częścią prezentowanego numeru „Eunomii” jest relacja z uroczystego posiedzenia Senatu PWSZ z okazji 5-lecia istnienia raciborskiej uczelni. Autorzy pisma przedstawiają też sylwetki nowo wypromowanych doktorów: Gabrieli Kryk (pedagogika), Ilony Gembalczyk (biologia), Joanny Dzieńdziory (zarządzanie)


Czytelnicy znajdą ponadto w jedenastym numerze „Eunomii” szereg informacji z uczelnianego życia.


/BSp/

„Eunomia” miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nr7 (11) październik 2007
Redaktor naczelny: Janusz Nowak

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here