Wykład prof. Ryszarda Kaczmarka

0

27 lutego o godz. 18.00 w sali kameralnej D.K. Strzecha, przy ul. Ks. Londzina 38 odbędzie się wykład prof. Kaczmarka pt. "NSDAP na Górnym Śląsku 1920 – 1939".

Gościem kolejnego „Wykładu Otwartego” Raciborskiego Centrum Badań Historycznych będzie prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego.

- reklama -

 

Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek jest prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych i kierownikiem Zakładu Historii Śląska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent i wykładowca UŚ, badacz dziejów Górnego Śląska w XIX i XX wieku. Swój doktorat poświęcił biografii politycznej Józefa Biniszkiewicza (1875 – 1940), a habilitację administracji niemieckiej w czasie II wojny światowej – „Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939 – 1945”. Jest także autorem pozycji „Górny Śląsk podczas drugiej wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy”.

 

Zacytujmy fragment recenzji umieszczonej na stronie http://ksiazki.tv/n/385

Książka jest – jak podkreślił w swej recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marek Masnyk – “pierwszą próbą całościowego spojrzenia na losy górnośląskiego regionu i jego mieszkańców w latach II wojny światowej”. W części I: “Górny Śląsk w strukturze terenów wcielonych do Trzeciej Rzeszy”. Autor przedstawia polsko-niemieckie stosunki dwustronne u schyłku lat trzydziestych, problemy związane z początkiem działań wojennych na Górnym Śląsku, wcieleniem go do Rzeszy oraz ewolucją postaw władz niemieckich wobec tego regionu. Przedmiotem części II: “Górnoślązacy częścią niemieckiej wspólnoty narodowej” jest polityka narodowościowa i rasowa, hitlerowski terror oraz nazyfikacja, a części III: “Dopasowanie – ruch oporu – kolaboracja” – życie codzienne mieszkańców podczas II wojny światowej, ruch oporu oraz złożone problemy górnośląskiego kolaboracjonizmu. Zagadnienia wojny totalnej, niemieckie przygotowania do obrony Śląska i wreszcie jego zajęcie przez armię radziecką stanowią zawartość części IV: “Festung Oberschlesien” 1945.

 

 

Foto: Dawid Chalimoniuk

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here