Wydanie publikacji poświęconej organizacjom pozarządowym

Inkubator Organizacji Pozarządowych w Raciborzu planuje wydanie publikacji poświęconej organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu raciborskiego.

Jej celem będzie prezentacja charakteru oraz potencjału działających w Raciborzu i w powiecie raciborskim organizacji pozarządowych.

- reklama -

 

Jeżeli chcą Państwo zaprezentować w ten sposób swoją organizację, prosimy o nadsyłanie tekstów wraz z 2 kolorowymi zdjęciami do dnia 31.03.2008 r. na adres mailowy: [email protected].

 

Opis organizacji powinien koncentrować się na takich kwestiach, jak:
– forma prawna,
– cele działalności,
– najważniejsze osiągnięcia,
– najbliższe plany,
– kadra organizacji (członkowie, pracownicy),
– ocena stanu materialnego i kadrowego,
– beneficjenc/i/klienc/i/uczestnicy działań organizacji,
– teren i skala działalności,
– współpraca z samorządem i biznesem
– źródła finansowania działalności organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem dotacj/i/darowizn prywatnych sponsorów oraz donatorów pozalokalnych)

 

Do przygotowania prezentacji zapraszamy szczególnie te organizacje, które dopiero rozpoczęły swoją działalność.

 

Do tekstów prosimy dołączyć 2 kolorowe zdjęcia zapisane w formacie jpg, min. 300 dpi.
Rozmiar tekstu: od 1 do 1,5 strony formatu A4, zapisanych w czcionce Times New Roman, wielkość czcionki 14, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
Przyjmowane będą jedynie teksty nadesłane w wersji elektronicznej.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu (032) 417 85 56 lub pod adresem e-mail: [email protected], a także w biurze inkubatora na ul. Ocickiej 4 w Raciborzu.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here