Rudzki Jubileusz w rysunku i literaturze

W związku z obchodami 750. rocznicy fundacji cysterskiej w Rudach, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich do wzięcia udziału w konkursie literackim oraz rysunkowym.

"Z wizytą w dawnym opactwie Cystersów Rudzkich". Jest to tytuł konkursu literackiego, którego adresatami są wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkali w powiecie raciborskim. W konkursie mogą brać udział prace pisane prozą (opowiadanie, esej, reportaż itp.) lub wierszem. Opracowania powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego. Minimalną objętość pracy stanowi jedna strona formatu A 4, napisana czcionką o rozmiarze 12 z odstępami 1, 5 wiersza.

- reklama -

Drugi konkurs – rysunkowy – zatytułowany "Rysujemy rudzkie zabytki" skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych w gminie Kuźnia Raciborska. Technika wykonywania prac rysunkowych jest dowolna.

Prace z obydwu konkursów należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, a następnie umieścić w kopercie z dokładnym adresem nadawcy i numerem telefonu, zaadresowanej na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem "Konkurs literacki", bądź "Konkurs rysunkowy".

Prace konkursowe należy składać osobiście w sekretariacie MOKSiR w Kuźni Raciborskiej lub nadsyłać pocztą do 16 maja 2008 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu).

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród zdecyduje jury powołane przez organizatora. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, organizator konkursu zastrzega sobie prawo ich wykorzystania i publikacji w prasie, i innych wydawnictwach. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 032 / 419-14-07.

/oprac. BaK/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here