Spółka Wodna Gminy Rudnik informuje

0

Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku za 2007 rok.

- reklama -

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku w roku 2007 działał w następującym składzie osobowym : Marek Górkiewicz – przewodniczący,  Alfred Rosa – zastępca przewodniczącego, Hubert Jarosz  sekretarz. Teren działania Gminnej Spółki Wodnej obejmuje obszar Gminy Rudnik o areale  6.330,61 ha fizycznych, w tym :
– gospodarstwa indywidualne 3.401,98 ha ;
– gospodarstwa uspołecznione 2.928,63 ha;
W ramach odbudowy, konserwacji i remontów urządzeń melioracji szczegółowych w roku 2007 zrealizowano zadania na 19 – tu rowach o łącznej długości 7.672 mb oraz dokonano naprawy klap zwrotnych / 7 szt. / łączna wartość wykonanych robót 93.116,19 zł. Wykonano prace remontowe i naprawcze w niemalże każdej miejscowości Gminy Rudnik, i tak: 

1. Rudnik – rów nr 6 i 550 ręczne wykaszanie porostów, usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,4 m, plantowanie skarp i korony nasypów na łączną kwotę około 4,3 tys.zł. Rów nr 25 zakup, transport i montaż rur betonowych celem udrożnienie przepustów na rowie nr K-2 na kwotę blisko 2 tys.zł. Rowy nr 10 na długości 320mb – pola „Agromaxu”- ręczne wykaszanie porostów miękkich ze skarp, usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,6 m, naprawa przepustu przy użyciu koparki gąsienicowej i samochodu samowyładowczego na blisko 3 tys. zł. Rowy nr 7 na długości 200mb, ręczne wykaszanie porostów miękkich ze skarp, usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0,6 m  / koło przedszkola / na łączną kwotę około 1,6 tys. zł.

2. Grzegorzowice – rów nr 7 na długości 630mb usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,8 m na długości 100 mb, usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,6 m na długości 530 mb, oczyszczanie przepustów rurowych o średnicy 0,8 m, transport urobku samochodem na odległości 1km. Roboty na łączną kwotę około 6,5 tys. zł, oraz rowy nr 10 i 42 wykonane poprzez ręczne wykaszanie porostów usuwanie namułu z dna, wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi, plantowanie skarp i  korony nasypów na wartość około 6 tys. zł.

3. Strzybnik – rów nr 20 na długości 160mb usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szer. dna  0.6 m, wywóz ziemi samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. Roboty wykonano na kwotę blisko 2,8 tys zł.

4. Czerwięcice – rów nr K3 na długości 1400mb ręczne wykaszanie porostów, usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1,5 m i szer. dna 0,4 m, usuwanie namułu z przepustów  rurowych  o średnicy 1,0 m x 7 m, przy głębokości zamulenia do ½ średnicy na kwotę blisko 11 tys. zł.

5. Brzeźnica – rów nr 31 na długości 400mb – usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości. dna 0.6 m na kwotę około 3,1 tys zł.

6. Sławików – rów nr K8 na długości 390mb, usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości 1,5 m i  szer. dna 0.8 m, na kwotę blisko 3,5 tys. zł.

7. Łubowice – rów nr 54 na długości 320mb, ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych 600 m2, usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m z szer. dna 0.4 m, usuwanie namułu z przepustów  rurowych o śr.0,6 m x 12 m , przy głębokości zamulenia do 1/3 średnicy na kwotę blisko 2,7 tys. zł.

8. Lasaki – rów nr 52 na długości 250mb, usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna rowu 0.6 m na kwotę blisko 2 tys zł. Rów nr H na długości 210mb usuwanie namułu o grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1,5 m z szer. dna 0,8 m, usuwanie namułu z przepustów  rurowych o śr.1,0 m x 5 m , przy głębokości zamulenia do 2/3 średnicy na kwotę blisko 3 tys. zł, rowy o numerach K10, 52, K8, i inne naprawa klap zwrotnych przeciw powodziowych  na rowach GSW i komunalnych, udrożnienie przepustów, umocnienie płytami ażurowymi skarp w obrębie naprawianych klap – 10 tys. zł.

9. Gamów – rów nr B29 na długości 1000mb, odmulenie i konserwacja, wymiana i czyszczenie przepustów systemem mechanicznym, wywóz ziemi na kwotę ponad 11 tys. zł.

10. Ligota Książęca – rów nr 33 na długości 107mb – ręczne wykaszanie porostów, plantowanie skarp i korony nasypów. zabezpieczenie płytami ażurowymi przy użyciu żurawia samochodowego na kwotę łączną ponad 8,8 tys. zł.

11. Modzurów – rów nr A3 na długości 900mb, usuwanie namułu o grubości 40 z cieków o głębokości do 1,5 m i szer. dna 0,6 m, 0,8 m, usuwanie namułu z przepustów  rurowych o śr.1,0 m x 5 m , przy głębokości zamulenia do 1/3 średnicy, ubezpieczenie płytami ażurowymi 20 m2, transport urobku samochodem samowyładowawczym na kwotę blisko 7 tys. zł.

12. Ponięcice – rów nr 1 na długości 500mb, usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości  dna 0.6 m, roboty na łączną kwotę około 3,9 tys. zł, rów 2 na długości 200mb usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m na kwotę ponad 1,5 tys. zł.
Ogólnie na wykonanie 7604 mb rowów wydano w roku ubiegłym ponad 93 tys. zł.
Wykonanie zadań przewidzianych harmonogramem zlecano do wykonania głównie zakładowi budżetowemu Urzędu Gminy w Rudniku to jest: Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych.
Prace na rowie  nr B29 w Gamowie, zlecono firmie Pana Leona Burdzika z Gamowa, a ułożenie przepustów rurowych celem udrożnienia spływu wód do rowu nr K-2 w Rudniku zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu  w Rudniku.
Wpływające do Zarządu wnioski i prośby mieszkańców rozpatrywane były na poszczególnych posiedzeniach i w miarę możliwości załatwiane na bieżąco. Sprawy wymagające większych nakładów finansowych, zmian w harmonogramie lub innych uzgodnień będą uwzględnione w planie finansowo – rzeczowym na rok 2008. W 2007 roku wykonano na naszych urządzeniach melioracyjnych większość zaplanowanych prac. Dzięki otrzymanym dodatkowym środkom w sześciu przypadkach zakres prac został rozszerzony lub wykonany dodatkowo. Oprócz składek  członkowskich w 2007 roku pozyskaliśmy środki w wysokości 26.800 zł z dotacji celowych :
– 10.000 zł z  budżetu Urzędu Gminy
– 5.000 zł z  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– 11.800 zł z  budżetu  Wojewody Śląskiego

 

Harmonogram zadań do wykonania w 2008 roku

 

1. Rudnik – rów nr 10 i nr 7 usuwanie namułu i konserwacja na łączną kwotę około 5,7 tys. zł.
2. Grzegorzowice – rowy nr K6 i 42 udrożnienia i konserwacja o wartości około 17,5 tys. zł.
3. Strzybnik – rów nr 60 usuwanie namułu oraz udrożnienie przepustu na kwotę blisko 5,7 tys zł.
4. Brzeźnica – rowy nr 31 – usuwanie namułu o grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerok. dna 0.6 m na kwotę około 3,1 tys zł,
5. Sławików – rów nr K8 usuwanie namułu na kwotę blisko 9,5 tys. zł.
6. Łubowice – kontynuacja odmulenia rowu K6 oraz usuwanie namułu z przepustu na kwotę blisko 7,5 tys. zł.
7. Lasaki – rów nr K9 usuwanie namułu udrożnienie przepustu – 1,2 tys. zł,
8. Gamów – rów nr B29 odmulenie i konserwacja rowu na kwotę blisko 9,5 tys. zł
9. Ligota Książęca – rów nr 5 oraz umocnienie skarpy na kwotę łączną ponad 2,7 tys. zł.
10. Modzurów – konserwacja rowu nr A1, ułożenie płyt ażurowych i konserwacja rowu nr 20 na kwotę blisko 12,7 tys. zł.
11. Ponięcice – rowy nr 2, 3, 17 oraz inne niezbędne prace na kwotę ponad 7,7 tys. zł po wykonaniu wszelkich niezbędnych prac na potoku „Dzielniczka”.
12. Jastrzębie – rowy nr 67 i 70 konserwacja i odmulenie na kwotę blisko 4 tys. zł.
13. Szonowice – rowy nr 25 i 18 konserwacja i odmulenie na kwotę blisko 7,9 tys. zł.
Ogólnie planuje się roboty na 11.411 mb rowów na kwotę ponad 96,5 tys. zł.

 

/Gmina Rudnik/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here