Ogłoszenie o zestawieniu danych dotyczących czynszów…

0

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że ustawowym obowiązkiem gminy jest…

… ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku w terminie do końca I – go kwartału roku następnego, zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

- reklama -

 

Dane dotyczące czynszów sporządzają zarządcy nieruchomości wg wzoru nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. z 2007r, Nr 250, poz. 1873)   

 

Celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  dane dotyczące czynszów należy przekazać do Wydziału Lokalowego pok. nr 17 lub złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz, ul. Batorego 6  w terminach:

1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku

2)  za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego

 

/Urząd Miasta Racibórz/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here