30 kwietnia: Sesja Rady Miasta

0

30 kwietnia o godz. 14.00 w sali kolumnowej magistratu odbędzie się sesja Rady Miasta Racibórz z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

- reklama -

2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Racibórz.

3. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2007r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok.

6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

7. Uchwała w sprawie określenia przeznaczenia i standardu oraz zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008 – 2012 na terenie Miasta Racibórz.

9. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do "gminnego zasobu nieruchomości" niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Malinowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Odrzańskiej.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Markowickiej.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Komunalnej.

14. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic Bema – Parkowej – Jeziorowej, w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

15. Interpelacje, zapytania i wnioski.

16. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here