Historia biblioteki miejskiej

0

Datę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu określa pierwszy wpis do księgi inwentarzowej, czyli 20 lipca 1948 roku.

Pod tą datą z numerem 1 wpisano: Władysław Dunarawski – „Leżąc krzyżem”. Była to pierwsza książka z 445 woluminów, które stanowiły księgozbiór biblioteki. Pierwszą siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu był lokal przy ul. Panieńskiej 12 (obecnie Chopina). Biblioteka, która służyła  wówczas 30 czytelnikom, zajmowała  jeden pokój, gdzie na dwóch regałach mieścił się cały księgozbiór.

- reklama -

 

 

 

W roku 1949 Biblioteka otrzymała nowy lokal przy  Pl. Wolności 1.
Z roku na rok księgozbiór stawał się bogatszy. Coraz więcej mieszkańców Raciborza zapisuje się do biblioteki. Wśród czytelników znaczny procent stanowią dzieci do lat 14. Dlatego też, w roku 1951 z trzech osób pracujących w bibliotece jedna odpowiedzialna została za pracę z dziećmi.

 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Biblioteki było otrzymanie w 1953 roku nowego lokalu w Rynku 12 /I piętro. Lokal składał się z pięciu pomieszczeń, w których urządzono: wypożyczalnię dla dorosłych, kącik czytelniczy – zalążek czytelni, magazyn, kancelarię oraz wypożyczalnię dla dzieci.

 

  

W tym samym roku poza biblioteką centralną działają na terenie Raciborza 3 filie biblioteczne w dzielnicach: Studzienna, Ostróg oraz Ocice. Filie mieszczą się w szkołach i dysponują księgozbiorem wymiennym Biblioteki Miejskiej. Do roku 1954 podstawą zaopatrzenia biblioteki w zbiory był zakup centralny. Bibliotekarze nie mieli wpływu na tematykę gromadzonych zbiorów. Przeważającą część księgozbioru stanowiła literatura społeczno-polityczna zgodna z wytycznymi narzucanymi przez różnego szczebla sekretarzy partyjnych. Jednak, jak podają sprawozdania, właśnie w roku 1954, biblioteka otrzymała pewną swobodę w zakresie zakupu nowości, gdyż od tego roku mogła robić samodzielne zakupy w miejscowej księgarni.
W tych latach w księgarniach można było kupić tylko to, co władza komunistyczna pozwoliła. Tworzone były listy książek, które należało kupić do bibliotek. Bibliotekarze z kolei byli zobowiązani do tego, aby czytelnikom wypożyczyć te „dzieła”, a nawet sprawdzić, czy zostały przeczytane.
Pomimo tego, iż nie zawsze panowała sprzyjająca atmosfera polityczna dla bibliotek, w 1957 roku funkcjonowały oprócz filii, 4 punkty biblioteczne w takich instytucjach jak: Hotel Robotniczy FUT, Opolskie Zakłady Zbożowe, Dom dla Nieuleczalnie Chorych „Caritas” oraz Szkoła Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego.

W roku 1960 nastąpił poważny wzrost wypożyczeń o 17 849 vol. w stosunku do roku 1959. Wzrosła również frekwencja w czytelni z 1646 osób w roku 1959 do 2492 w roku 1960. Dane statystyczne były impulsem dla bibliotekarzy, aby intensywniej prowadzić prace informacyjno-bibliograficzne. Zaczęto tworzyć różnego rodzaju kartoteki zagadnieniowe pomocne w pracy z coraz bardziej wymagającym czytelnikiem. Powstał Ośrodek Informacyjno-Bibliograficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Prace Ośrodka prowadzone były w kierunku popularyzacji jego zasobów – kartoteki, księgozbiór, wypożyczenia międzybiblioteczne. Wydrukowano wiele rodzajów afiszy i ulotek informacyjnych, które wklejano do książek. Księgozbiór podręczny systematycznie uzupełniano, dokonując zakupów nawet w antykwariatach. W tym czasie udało się zakupić m.in. rocznik Nowin Raciborskich w antykwariacie w Częstochowie, natomiast Wojewódzka Biblioteka w Opolu zakupiła dla biblioteki raciborskiej  roczniki Nowin Raciborskich na mikrofilmach. Były to i są do tej pory niezwykle cenne nabytki.

Bardzo intensywnie prowadzona była działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki. Organizowano wiele spotkań autorskich. W bibliotece gościli m.in. Halina Snopkiewicz, Olgierd Budrewicz, Jerzy Krzysztoń, Marian Brandys, Jerzy Waldorf, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Jerzy Andrzejewski.

Najważniejszym wydarzeniem roku 1965 było pozyskanie nowego samodzielnego lokalu dla Oddziału Dziecięcego MBP przy ul. Wojska Polskiego 4.

  

 

 

 

 

W kolejnych latach funkcjonowania Biblioteki powiększa się jej księgozbiór i liczba czytelników, sieć filii się rozrasta. W 1966 roku w schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej wpisane jest 6 filii w dzielnicach: Studzienna, Ostróg, Ocice, Płonia, w Szpitalu Miejskim oraz w Powiatowym Domu Kultury. Filie aktywnie włączały się do prac kulturalno-oświatowych, związanych przede wszystkim z obchodami rocznic literackich i państwowych. W kolejnym roku sieć biblioteczna powiększyła się o filię otwartą w Zakładzie Karnym.
Nieustanny wzrost czytelnictwa, wypożyczeń a także ogromna ilość książek na półkach spowodowało, iż w lokalu przy Rynku 12 zaczynało brakować miejsca na sprawne funkcjonowanie biblioteki. W połowie lat siedemdziesiątych Miejska Biblioteka Publiczna w Raciborzu otrzymała nowy lokal przy ul. Kasprowicza 12.

 

 

 

Aby całkowicie przenieść Bibliotekę na ul. Kasprowicza 12 niezbędny był remont otrzymanego lokalu, który trwał kilka lat. Niestety po remoncie okazało się, że nowe lokum Biblioteki jest za ciasne dla całości zbiorów. Po okresie debat i sporów postanowiono, iż do obiektu przy ulicy Kasprowicza 12 zostanie przeniesiona tylko literatura piękna, natomiast literatura popularnonaukowa, naukowa oraz lektury pozostaną w lokalu przy Rynku 12. Od 1981 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Raciborzu funkcjonowała w dwóch odrębnych lokalach, w których gromadzono księgozbiór o odrębnym charakterze. Biblioteka w Rynku działała pod szyldem „Wypożyczalni dla Młodzieży” natomiast biblioteka przy ul. Kasprowicza jako Wypożyczalnia Główna /dla dorosłych/.
Miejska Biblioteka Publiczna w Raciborzu cały czas poszerzała swoją ofertę dla czytelników. Oprócz książek w zbiorach znalazły się płyty, nagrania magnetofonowe, przeźrocza oraz komplety zdjęć (współpraca z Centralna Agencją Fotograficzną). Stopniowo zaczynało wzrastać zainteresowanie tymi zbiorami wśród użytkowników biblioteki.
W 1975 roku powstał Oddział Muzyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, który funkcjonuje do dziś.
W latach 80. i 90. nieustanny deficyt budżetowy powodował ubożenie zbiorów a co za tym idzie spadek czytelnictwa i wypożyczeń. Rok 1995 zakończył się zlikwidowaniem Filii nr 6 w Domu Kultury „Strzecha”.
W 1997 tragedia powodzi tysiąclecia dotknęła również dwie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Była to Filia nr 2 w dzielnicy Ostróg oraz Filia nr 5 w dzielnicy Płonia. W trakcie żywiołu zalane zostały całe księgozbiory filii.
17 listopada 1999 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Raciborzu została powołana Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu i pod takim szyldem istnieje do dziś.

 

/oprac.Małgorzata Szczygielska, dyrektor MiPBP w Raciborzu i Małgorzata Michalczyk, instruktor MiPBP/

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla serdecznie zaprasza na obchody 60-lecia Biblioteki połączone z corocznym Tygodniem Bibliotek i Dniem Bibliotekarza.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here