Bieg Główny z okazji 900-lecia Raciborza

0

Organizowany przez gminę bieg na 10 000m ma propagować aktywny i zdrowy styl życia.

– Bieg ma też popularyzować bieganie jako najprostszą formę aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, ma popularyzować masową rekreację biegową wśród mieszkańców. Przy okazji to promocja miasta oraz uczczenie jego 900-lecia – mówi wiceprezydent Ludmiła Nowacka.

- reklama -

 

TERMIN I MIEJSCE

31 maja 2008r – Racibórz – Plac Długosza, godz. 15.00 – start Biegu Głównego 10000m.

 

TRASA

Trasa biegu przebiegać będzie ulicami Miasta Raciborza. Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

– Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają biegacze, którzy ukończyli 18 lat, zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych.

– Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

– Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

ZGŁOSZENIA

Pisemne zawierające nazwisko i imię, rok urodzenia, adres zamieszkania, przynależność klubową – kierować na adres: UKS "VICTORIA" przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi 47-400 Racibórz ul. Słowackiego 48, lub faksem – 032 415 56 44 lub email: [email protected]

 

BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów mieścić się będzie na Pl. Długosza od godziny 9.00 do 14.30 gdzie odbywać się będzie weryfikacja zgłoszonych zawodników

 

KATEGORIE WIEKOWE

Mężczyźni Kobiety

Kategoria 18 – 29 lat 18 – 35 lat

Kategoria 30 – 49 lat 36 lat i starsze

Kategoria 50 lat i starsi

 

NAGRODY

W biegu głównym nagrody rzeczowe w kategorii kobiet i mężczyzn za miejsca I – III

W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za miejsca I – III

Pierwszych 100 uczestników, którzy ukończą bieg otrzymuje pamiątkową koszulkę

Nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki Miasta Racibórz (zameldowanie potwierdzone dowodem osobistym)

Zawodnicy, którzy będą nagradzani w biegu głównym nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

– Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu.
47-400 Racibórz ul. Słowackiego 48

– Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz

– Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu

– MKS – SMS "VICTORIA" Racibórz

– Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

– bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym

– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym ul. Klasztorna 4 i w namiotach rozstawionych na Pl. Długosza w godz. od 10.00 do 17.00

– interpretacja regulaminu należy do organizatora

– zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji startującej

– koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

– nie pobiera się opłaty startowej

– zakończenie biegu i wręczenie nagród ok. godz. 17.00 – Pl. Długosza

 

INFORMACJA

Informacje na temat biegu można uzyskać po nr tel. 0602 534 330, 0696 363 031

 

Patronat medialny nad imprezą sprawuje Raciborski Portal Internetowy.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here