II Raciborski Bieg Profilaktyczny

31 maja na placu Długosza zaplanowano otwarcie II Raciborskiego Biegu Profilaktycznego.

 

- reklama -

Trasa biegów przebiegać będzie: ul. Nową, (Biuro Podróży ORBIS), dalej ul. Szewską, ul. Mickiewicza. Metę wyznaczono na ul. Nowej.

 

 

 

 

Regulamin biegu:

1. CEL

Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywania jej nowych zwolenników

Popularyzacja masowej rekreacji biegowej wśród mieszkańców powiatu raciborskiego oraz w środowisku miasta Racibórz

Promocja miasta i gminy Racibórz

Uczczenie 900-lecia Miasta Racibórz

2. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Racibórz

3. PATRONAT MEDIALNY

– Raciborski Portal Internetowy

– Tygodnik „Nowiny Raciborskie”

– Raciborska Telewizja Kablowa

– Radio „Vanessa”

 

4. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” przy Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu.

47-400 Racibórz ul. Słowackiego 48

5. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Urząd Miasta i Gminy Racibórz

– Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz

– Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu

– MKS – SMS „VICTORIA” Racibórz

– Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

– Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej

w Raciborzu ul. K. Miarki 4

– Zespół Szkół Specjalnych Raciborzu ul. Królewska 19

– ZOZ Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu ul. Rzeźnicza 8

6. TERMIN I MIEJSCE

31 maj 2008r – Racibórz – plac Długosza

7. TRASA

Trasa biegów przebiegać będzie: START- ul. Nowa, (Biuro Podróży ORBIS) ul. Szewska, ul. Mickiewicza, META- ul. Nowa.

Szczegółowa mapka trasy będzie dostępna przed biegiem

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

W imprezie uczestniczą uczniowie raciborskich szkół

Szkoły biorące udział w zawodach zgłaszają uczniów wg. przyznanego limitu osobowego

Każdy uczestnik biegu otrzymuje koszulkę w której ma obowiązek startu oraz kartkę startową wydaną przez organizatora biegu

Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników zawodów

Każdy uczestnik zawodów powinien posiadać aktualną kartę zdrowia i pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w biegu. Za ważność kart zdrowia i zgody rodziców odpowiedzialni są opiekunowie zgłoszonych szkół

9. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia szkół prosimy przesłać do dnia 23 maja 2008r.

Faksem – 032 415 56 44 lub email: [email protected]

karta zgłoszenia powinna zawierać: imię, nazwisko, rocznik, dystans, nr szkoły (karta zgłoszenia w załączeniu)

Zgłoszenia sztafet rodzinnych w dniu zawodów w biurze zawodów

10. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów mieścić się będzie na Pl. Długosza od godziny 9.00 do 10.30 gdzie odbywać się będzie weryfikacja zgłoszonych zawodników (karty zdrowia lub zgody rodziców, legitymacje)

11. DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE

Bieg VIP-ów (osoby zaproszone) – 400m

– Bieg Integracyjny (inwalidzi) start wspólny dla dziewcząt i chłopców – 600m

Biegi dzieci dziewczęta chłopcy

kl. I – II (ur. 2000-1999) 400 m 400 m

kl. III – IV (ur. 1998-97) 600 m 600 m

kl. V – VI (ur. 1996-95) 1000 m 1000 m

Gimnazjum I – II (ur. 1994-93) 1200 m 1200 m

Gimnazjum III (ur. 1992) 2000 m 2000 m

Szkoły Ponadgimnazjalne I –III (ur. 1991-89) 2000m 2000m

Sztafety rodzinne ( mama + tata + dziecko – rodziców mogą zastąpić dziadkowie) 3 x 200m

12. NAGRODY.

W biegach szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych zwycięzcy otrzymują puchary, za miejsca I-III zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe, za miejsca I-VI dyplomy

W Biegu Integracyjnym uczestnicy otrzymują pamiątkową koszulkę i „słodki upominek”

W sztafetach rodzinnych za miejsca I-III puchary

13. SPRAWY ORGANIZACYJNE

– bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

– bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu ulicznym

– w czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną

– zawodnicy będą mieli zapewnioną szatnię w SP Nr 4 w godz. od 10.00 do 14.00

– interpretacja regulaminu należy do organizatora

14. PROGRAM ZAWODÓW

11.00 – otwarcie zawodów

11.05 – bieg VIP-ów

11.10 – bieg integracyjny (inwalidzi)

11.15 – bieg I – II kl. Dz.

11.25 – bieg I – II kl. Chł.

11.35 – bieg III – IV kl. Dz.

11.45 – bieg III – IV kl. Chł.

11.55 – bieg V – VI kl. Dz.

12.05 – bieg V – VI kl. Chł.

12.20 – bieg I – II kl. Dz. Gm.

12.35 – bieg I – II kl. Chł. Gm.

12.40 – bieg III Gm. – Dz. i Chł.

12.50 – bieg I – III szkoły ponadgimnazjalne Dz. I Chł.

13.00 – bieg – „sztafety rodzinne”

13.20 – dekoracja zwycięzców

15. INFORMACJA

Informacje na temat biegu można uzyskać po nr tel. 0602 534 330, 0696 363 031

 

 

/Zdj. z I Raciborskiego Biegu Profilaktycznego/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here